เผยสำรวจเกี่ยวกับ “บ้าน” จุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดี

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Life at home 01-700

อิเกีย ได้จัดทำรายงานประจำปี IKEA Life at Home Report ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเผยผลสำรวจรูปแบบและมุมมองการใช้ชีวิตที่บ้านของผู้คนทั่วโลก รายงานประจำปีล่าสุดนี้เผยประเด็นที่น่าสนใจว่า ปัจจุบัน “บ้าน” เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งให้ความเห็นว่า บ้านคือสถานที่สำคัญต่อการปลูกฝังสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง คนที่พึงพอใจต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในบ้านจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม

ร่วมค้นหานิยามคำว่า “บ้าน”

ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่บ้านคือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของอิเกีย เพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อิเกียได้เจาะลึกความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อ “บ้าน” ซึ่งไม่ได้มีความหมายในเชิงกายภาพเท่านั้น แต่ครอบคลุมความหมายของ “บ้าน” จากความรู้สึกที่แท้จริงของผู้อยู่อาศัย ซึ่งองค์ประกอบที่ทำให้ “บ้าน” เป็นบ้านอย่างแท้จริงและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านมีความหมาย ได้แก่

1. พื้นที่ (Space) พื้นที่มิได้หมายถึงโครงสร้างของบ้านเท่านั้น แต่รวมถึงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้อยู่อาศัยรับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสำรวจพบว่า “กลิ่น” คือสิ่งที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกคุ้นเคยกับบ้าน โดยกลุ่มตัวอย่าง 40% เผยว่า กลิ่นต่างๆ ภายในบ้าน เช่น กลิ่นอาหารจานโปรด กลิ่นเครื่องหอม คือเอกลักษณ์เฉพาะที่ทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน

graph-01 Life at home 02

2. สิ่งของ (Things) ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน นอกจากจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว ยังบ่งบอกถึงตัวตนและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่าง 53% เผยว่าสิ่งของภายในบ้านสะท้อนตัวตนของพวกเขา นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง 43% ยังให้ความเห็นว่า ข้าวของที่มีคุณค่าต่อจิตใจ ส่วนใหญ่แล้วคือชิ้นที่ช่วยให้ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่โปรดปราน

graph-02 graph-03

ทั้งนี้ การจัดเก็บข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบและเข้าที่ก็มีผลต่อความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยเช่นกัน แม้ผู้คนจะไม่คาดหวังว่าบ้านเรือนที่ไปเยี่ยมเยือนจะดูสวยสมบูรณ์แบบ แต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นสำคัญ ผลสำรวจเผยให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ย 45% คาดหวังว่าบ้านที่ไปเยือนจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะที่ชาวสต็อกโฮล์มเพียง 28% มีความคาดหวังดังกล่าว ต่างจากชาวเซี่ยงไฮ้ที่คาดหวังสูงถึง 63% อย่างไรก็ตาม ผู้คนกลับมีความคาดหวังต่อบ้านตนเองน้อยกว่า ดังจะเห็นได้จากผลสำรวจว่า มีเพียง 27% ที่บรรยายว่าบ้านของตนเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

Life at home 03

3. ความสัมพันธ์ (Relationships) คนส่วนมากมองว่าบ้านคือจุดเริ่มต้นและที่เพาะบ่มทุกความสัมพันธ์ในชีวิต สัมพันธภาพที่ดีและความผูกพันคือหัวใจสำคัญของบ้าน การใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพื่อน และคนรักนั้นช่วยสร้างความเป็นบ้านได้ดีที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่าง 48% มองว่า บ้านคือสถานที่ก่อเกิดความสัมพันธ์ต่างๆ ที่สำคัญต่อชีวิต แต่ในขณะเดียวกัน ผู้คนก็ยังมองหาความเป็นส่วนตัวภายในบ้านด้วย ปัจจุบัน Wi-Fi จึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นในพื้นที่ส่วนตัว โดยเกือบ 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่า สัญญาณอินเทอร์เน็ตจำเป็นกว่าพื้นที่พูดคุยสังสรรค์ในครอบครัว

graph-04 graph-05

4. สภาพแวดล้อม (Place) กลุ่มตัวอย่าง 37% รู้สึกว่าความเป็นบ้านไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผนังสี่ด้าน และ 38% มองว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นบ้านด้วย นอกจากนี้ ผลสำรวจยังเผยให้เห็นว่า ผู้คนไม่น้อยออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเพราะที่พักอาศัยในปัจจุบันมีพื้นที่จำกัดเกินไป

Life at home 04

สรุป 5 ประเด็นสำคัญจากรายงาน IKEA Life at Home 2016

1. บ้านของเราต้องให้ทั้งความเป็นส่วนตัวและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
2. กลุ่มคนรุ่นใหม่มองว่า บ้านกำลังขยายอาณาเขตไปถึงละแวกรอบบ้าน ไม่ใช่แค่เพียงผนังล้อมรอบ
3. ผู้คนเกือบ 1 ใน 4 คิดว่าสัญญาณ Wi-Fi สำคัญมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่บ้าน
4. ข้าวของเครื่องใช้สำคัญๆ ในบ้านช่วยบ่งบอกไลฟ์สไตล์ได้มากที่สุด
5. รูป-รส-กลิ่น-เสียง และสัมผัสที่เราคุ้นเคยในบ้านสร้างความอุ่นใจได้

รายงานจากอิเกียฉบับนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริงของบ้าน เราจะไม่หยุดค้นหาความหมายของบ้าน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภค เพื่อสรรค์สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้คนทั่วไป


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE