มาสเตอร์การ์ด เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ชี้ไทยอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะด้านรายได้

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_610604609-700

มาสเตอร์การ์ด เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Mastercard Index of Consumer Confidence) พบว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 66.9 จุด เป็นการปรับขึ้นมาเล็กน้อยจากระดับ 62.7 จุดของเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว คะแนนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นมา 4.2 จุดนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลพวงมาจากแนวโน้มที่อยู่ในช่วงขาขึ้นของตลาดหุ้นและภาวะการจ้างงาน โดยสูงขึ้น 7.3 จุด และ 5.1 จุด ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้บริโภคในตลาดเอเชียแปซิฟิกจำนวนถึง 11 ประเทศจากทั้งสิ้น 18 ประเทศ ยังคงมีความเห็นไม่แตกต่างจากการสำรวจครั้งก่อนมากนัก (+/- ไม่เกิน 5 จุด) อนึ่ง ดัชนีนี้รวมถึงรายงานอ้างอิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดผลประกอบการทางการเงินของมาสเตอร์การ์ดได้

ทั้งนี้ ผู้บริโภคในประเทศไทยมีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านรายได้ โดยผู้บริโภคชาวไทยเชื่อมั่นว่า ในช่วง 6 เดือนข้างหน้าจะได้รับรายได้ประจำและผลตอบแทนจากการทำงานเพิ่มขึ้น

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการปรับตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากประชากรมีความคาดหวังสูงมากว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังไปได้ดี กระตุ้นให้ความเชื่อมั่นของเกาหลีใต้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ พศ. 2538 และผลักดันให้เกาหลีใต้กระโดดข้ามจากการอยู่ในกลุ่มเกณฑ์ความเชื่อมั่นต่ำมาอยู่ในกลุ่มเกณฑ์ความเชื่อมั่นสูงมากได้ภายในช่วงระยะเวลาเพียงหกเดือน เช่นเดียวกับสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีการปรับระดับความความเชื่อมั่นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน อินเดียเป็นตลาดที่มีระดับความเชื่อมั่นลดลง มากที่สุดในภูมิภาค โดยมีคะแนนต่ำลงถึง 9.3 จุด แม้ว่าจะยังคงอยู่ในกลุ่มเกณฑ์ความเชื่อมั่นสูงมากด้วยคะแนน 86.0 จุดก็ตาม เช่นเดียวกับพม่าที่มีระดับคะแนนความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อย (ลดลง 6 จุด) ซึ่งจากการสำรวจของดัชนีมาสเตอร์การ์ดพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ระดับความเชื่อมั่นทั้งในอินเดียและพม่าลดลงก็คือทัศนคติที่แย่ลงในเรื่องคุณภาพชีวิต

ช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พศ. 2560 ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 9,153 ราย ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 64 ปีจาก 18 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกได้รับการสอบถามให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองทางเศรษฐกิจห้าประการในอีกหกเดือนข้างหน้า อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทำ โอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคง ภาวะตลาดหุ้น และคุณภาพชีวิต โดยดัชนีนี้ได้มาจากการคำนวนระดับคะแนนตั้งแต่ 0-100 โดยที่ 0 หมายถึง รู้สึกแย่ที่สุด และ 100 หมายถึงรู้สึกดีที่สุด ส่วนคะแนนระหว่าง 40-60 จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

วิธีการวิจัย

ผู้ตอบแบบสำรวจต้องตอบคำถามห้าข้อ เพื่อแสดงความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอีกหกเดือนข้างหน้าในเรื่องสภาพเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทำ ภาวะตลาดหุ้นในประเทศ โอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตของพวกเขา คำตอบทั้งหมดที่ได้รับจะถูกแปลงให้เป็นดัชนีห้าประการที่จะนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อสร้างดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมาสเตอร์การ์ด (Mastercard Index of Consumer Confidence, MICC) โดยดัชนี MICC และดัชนีประกอบทั้งห้ารายการนั้นจะมีคะแนนตั้งแต่ 0 – 100 โดยที่ 0 หมายถึงระดับความเชื่อมั่นที่แย่ที่สุด 100 หมายถึงระดับความเชื่อมั่นที่ดีมากที่สุด และ 50 หมายถึงความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •