ผลสำรวจชี้ หญิงไทยมีโอกาสก้าวหน้าทางการงานสูง

  • 679
  •  
  •  
  •  
  •  

มาสเตอร์การ์ด เผยผลสำรวจจากดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ด (Mastercard Index of Women Entrepreneurs) โดยผลสำรวจจากดัชนีชี้ให้เห็นว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงมีแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้หญิง ทั้งทางด้านโอกาสทางความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน ตลอดจนมีสภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากกว่า ดัชนีนี้เป็นการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีคะแนนทางด้านผู้ประกอบการสตรีสูงที่สุด โดย ประเทศไทย ติด 1 ใน 10 และเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเพียงประเทศเดียวที่ติดอันดับในครั้งนี้

ดัชนีนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า ผู้หญิงไทยถูกขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นเดียวกับผู้หญิงในประเทศจีนและมาเลเซีย ทั้งนี้ อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากความจริงที่ว่า ผู้หญิงไทยไม่เพียงแต่จะต้องทำงานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่แม่หรือภรรยาไปพร้อมกันด้วยโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

ในภาพรวม ประเทศที่พัฒนาแล้วถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ ซึ่งนำโดยประเทศนิวซีแลนด์ อันดับหนึ่ง ด้วย 74.4 คะแนน ตามมาด้วย ประเทศแคนาดา 72.4 คะแนน และประเทศสหรัฐอเมริกา 69.9 คะแนน โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้มีสภาพที่เกื้อหนุนให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ อาทิ มีชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีการปกครองและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ โดยรวมแล้ว กลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงจึงมีแนวโน้มที่ดีกว่าสำหรับผู้หญิงทางด้านความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน

10 ประเทศ อันดับต้นที่มีสภาพเกื้อหนุนและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการได้มากที่สุด

1. นิวซีแลนด์ – 74.4 คะแนน
2. แคนาดา – 72.4 คะแนน
3. สหรัฐอเมริกา – 69.9 คะแนน
4. สวีเดน – 69.6 คะแนน
5. สิงคโปร์ – 69.5 คะแนน
6. เบลเยี่ยม – 69.0 คะแนน
7. ออสเตรเลีย – 68.5 คะแนน
8. ฟิลิปปินส์ – 68.4 คะแนน
9. สหราชอาณาจักร – 67.9 คะแนน
10. ไทย – 67.5 คะแนน

Infographic - Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2017_TH-700


  • 679
  •  
  •  
  •  
  •