ข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆคน แต่หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า มีจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนเท่าไหร่กันแน่ และมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

จากข้อมูลในตารางจะเห็นว่า ประเทศไทยนั้นมีจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เกือบจะเท่ากับจำนวนประชากรเลยทีเดียว คิดเป็นจำนวน 66ล้านเลขหมาย จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 66.9ล้านคน ถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะมีเลขหมายโทรศัพท์มากกว่า 1 เบอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ยังมีจำนวนเลขหมายโทรศัพท์ต่อประชากรน้อยกว่าประเทศไทยเสียอีก

ประเทศไทยมีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตรวม 18ล้านคน ในปี 2552 ในจำนวนนี้มีถึง 12ล้านคนที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ หากเทียบกับจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์ประจำที่ 2.1ล้านราย หรือเทียบเป็นร้อยละ11.63 ของครอบครัวในประเทศไทย ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ 9แสนราย หรือเทียบเป็นร้อยละ4.99ของครอบครัวในประเทศไทย

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเบื่องต้นจะพบว่าปัจจุบันผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมีจำนวนร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่ผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ประจำที่มีจำนวนรวมกันร้อยละ 16.62 ของจำนวนครอบครัวในประเทศไทย

การใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือนั้น ยังมีแนวโน้นที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วตามปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้

 • 1. โทรศัพท์มือถือ Smart Phone เช่น Iphone, Android หรือ Blackberry ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบาย
 • 2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถบรรจุ SIM Card เพื่อเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้นั้นพึ่งเริ่มมีขายอย่างจริงจังในปี 2553 และมีแนวโน้นที่จะโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2554 และ 2555
 • 3. ระบบโทรศัพท์ 3G ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลของระบบอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเพิ่มความสะดวกสบาย และสามารถทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลชนิดต่างๆได้มากขึ้น เช่น เพลง หรือ ภาพเคลื่อนไหว
 • 4. Application บนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งจะมีจำนวน Application ที่จะเป็นต้องใช้งานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
 • 5. ราคาค่าบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งยังมีราคาสูงอยู่ในปัจจุบัน

ในปีหน้าและปีต่อๆพวกเราคงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆผ่านทางทางโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นผลจากการรวมเอาประโยชน์ในเรื่องของ ขนาดที่เล็กพกพาสะดวก, การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต, การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์มือถือ และ การใช้งาน Application ที่มีประสิทธิ์ภาพและหลากหลาย

บทความโดย: เชษฐ์ เชษฐชัยยันต์ (@Chetchaiyan)

ที่มาของข้อมูล:
 รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2552, สำนักคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 สุมาวสี ศาลาสุข, 2553, บทความใน e-commerce, September 2010 No.141, ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 24ล้านคนกับสถิติของประเทศไทยปี 53


 •  
 •  
 •  
 •  
 •