เฮย์ กรุ๊ป เผยบริษัทที่มีภาวะผู้นำสูงสุด

  • 23
  •  
  •  
  •  
  •  

เฮย์ กรุ๊ป (Hay Group) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระดับโลก เผยผลการศึกษาบริษัทที่มีภาวะผู้นำสูงสุด (Best Companies for Leadership Study) ประจำปี ครั้งที่ 9 และรายชื่อบริษัทที่ติด 20 อันดับแรก การศึกษานี้เป็นการจัดอันดับบริษัทที่มีภาวะผู้นำสูงสุดทั่วโลก และสำรวจตรวจสอบว่าบริษัทเหล่านั้นสร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถอย่างไร สำหรับปีนี้ พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ครองอันดับหนึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกัน ตามมาด้วยเจเนอรัล อิเลคทริค, โคคา-โคลา และไอบีเอ็ม

ผลการศึกษาของเฮย์ กรุ๊ป ระบุว่า บริษัทที่มีภาวะผู้นำสูงสุดใช้วิธีการที่เด็ดขาดและมีระเบียบเพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมผู้นำภายในองค์กรของพวกเขา สำหรับผลการค้นพบที่สำคัญในปีนี้ ได้แก่ 80% ของบริษัทที่ติด 20 อันดับแรก มีการกำหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนให้กับพนักงาน เมื่อเทียบกับสัดส่วนเพียง 48% ของบริษัทอื่นๆทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน 80% ของบริษัท 20 อันดับแรก มีประสิทธิภาพเหนือกว่าบริษัทอื่นๆมาก ด้วยการนำเสนอประสบการณ์ในการพัฒนาวิชาชีพให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด เพื่อทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีบุคลากรที่มีทักษะเหมาะสม เมื่อพวกเขาได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่ง

leadership-company-2014

“ผลการวิจัยปีนี้แสดงให้เห็นว่า บรรดาองค์กรชั้นนำของโลกต่างมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้นำที่จะสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมและเปลี่ยนโฉมองค์กรของพวกเขา” รูธ มัลลอย กรรมการผู้จัดการระหว่างประเทศ ฝ่าย Leadership and Talent ของเฮย์ กรุ๊ป และผู้นำร่วมในการศึกษาบริษัทที่มีภาวะผู้นำสูงสุด กล่าว “องค์กรแนวหน้าเหล่านี้มีการวางระบบความก้าวหน้าในสายงานที่แปลกใหม่และหลากหลายกว่า อีกทั้งยังเปิดการอบรมบุคลากรศักยภาพสูงเพื่อรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจ พร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

บริษัทที่ติด 20 อันดับแรกไม่เพียงแต่กำหนดเส้นทางความเป็นผู้นำที่ชัดเจนและหลากหลายเท่านั้น แต่บริษัทกลุ่มนี้ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้นำในแขนงที่แตกต่างกันไป โดยบริษัท 20 อันดับแรกถึงครึ่งหนึ่งมีการเปิดโครงการพิเศษสำหรับผู้หญิงเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ เมื่อเทียบกับ 13% ของบริษัทอื่นๆทั้งหมด และ 40% ของบริษัท 20 อันดับแรกนั้นเปิดโครงการอบรมเพื่อรองรับกลุ่มการทำงานที่แตกต่างกันไป เมื่อเทียบกับเพียง 11% ของบริษัทอื่นๆทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ยังมีโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับบุคลากรในทุกระดับประสบการณ์ (83% เมื่อเทียบกับ 57%) ดังนั้น บุคลากรระดับสูงในบริษัท 20 อันดับแรกจึงมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากกว่า โดย 68% (เมื่อเทียบกับ 53% ของบริษัทอื่นๆทั้งหมด) บ่งชี้ว่า ความหลากหลายในความเป็นผู้นำของบุคลากรระดับสูงนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในตัวพนักงาน

ผู้นำที่ได้รับการฟูมฟักอย่างมีจุดมุ่งหมาย / การสร้างผู้นำอย่างมีจุดมุ่งหมาย

สำหรับบริษัท 20 อันดับแรกนั้น ความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นับว่าเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับกลุ่มผู้นำในอีก 12 เดือนข้างหน้า เช่นเดียวกับความสามารถในการคว้าโอกาสต่างๆในตลาดเกิดใหม่

และที่น่าประหลาดใจคือ ในยุคที่องค์กรต่างหันไปใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ บริษัท 20 อันดับแรกกลุ่มนี้กลับใช้กลวิธีการเรียนการสอนแบบถึงตัว การอบรมความเป็นผู้นำในชั้นเรียนนั้นยังคงเป็นแนวทางยอดนิยมของบริษัท 20 อันดับแรก (74% ของบริษัท 20 อันดับแรก เมื่อเทียบกับ 51% ของบริษัทอื่นๆทั้งหมด) นอกจากนี้ การอบรมโดยบุคลากรระดับสูง และการฝึกสอนโดยเหล่าวิทยากรภายในองค์กรก็ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นกัน (69% และ 61% เมื่อเทียบกับ 41% และ 31% ตามลำดับ)

“บริษัทชั้นนำต่างเล็งเห็นว่า การพัฒนาผู้นำที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกเพื่ออนาคตนั้น จำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อนำผู้นำเหล่านี้มารวมกันเพื่อเรียนรู้ร่วมกันเป็นชุมชน ขณะเดียวกันก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลก และนำการเรียนการสอนกลับสู่ทีมและองค์กร” ริค แลช ผู้อำนวยการฝ่าย Leadership and Talent ของเฮย์ กรุ๊ป และผู้นำร่วมในการศึกษาบริษัทที่มีภาวะผู้นำสูงสุด กล่าว “บริษัทเหล่านี้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบถึงตัว เพื่อยกระดับศักยภาพและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบุคลากร ขณะที่ความท้าทายด้านธุรกิจเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น เราจึงเห็นได้ว่าเหล่าผู้นำที่ได้รับการฝึกฝนตามเป้าหมายนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง”

ผลการค้นพบที่สำคัญประการอื่นๆจากการศึกษาบริษัทที่มีภาวะผู้นำสูงสุดของเฮย์ กรุ๊ป ประกอบไปด้วย

บริษัทที่บริหารจัดการบุคลากรมากความสามารถได้ดีที่สุด

  20 อันดับแรก บริษัทอื่นๆทั้งหมด
บริหารจัดการบุคลากรเพื่อดำเนินบทบาทสำคัญตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 84% 50%
ใช้ระบบพิจารณาศักยภาพและกระบวนการวางแผนที่เป็นระเบียบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำ 90% 56%
มีจำนวนบุคลากรภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอเพื่อ เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำในทุกระดับ 70% 44%
สามารถระบุตัวบุคคลที่มีศักยภาพสูงเพื่อดำรงบทบาทผู้นำในอนาคต 93% 67%
ตำแหน่งงานที่มีบทบาทสำคัญถูกแทนที่ด้วยบุคคลที่ได้รับการเลื่อน ตำแหน่งภายในองค์กร 85% 63%

บริษัทที่ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้นำ

  20 อันดับแรก บริษัทอื่นๆทั้งหมด
เพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลได้ดีที่สุด
การรับรู้ในประเด็นต่างๆของโลกคือคุณสมบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
80% 48%
องค์กรให้การสนับสนุนหรือจัดการอบรมบุคลากร เพื่อให้สามารถทำงาน และประสานงานกันได้อย่างไร้พรมแดน 83% 55%
ผู้นำมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และมีทักษะในการ ร่วมงานกับทีมอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ 83% 61%
องค์กรให้การสนับสนุนหรืออบรมวิธีการประสานงานระหว่างองค์กร 84% 63%

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาของเฮย์ กรุ๊ป ว่าด้วยบริษัทที่มีภาวะผู้นำสูงสุดได้ที่ไมโครไซต์ www.haygroup.com/BCL หรือร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ #BCLeaders ได้ทางทวิตเตอร์ http://twitter.com/HayGroup


  • 23
  •  
  •  
  •  
  •