Top 20 ประเทศที่ติดป้าย Made in แล้วน่าเชื่อถือที่สุด

  • 590
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_377649058-700

เป็นไหมเวลาซื้อสินค้า ต้องพลิกดูป้ายว่าผลิตจากประเทศไหน สำหรับบางคนประเทศที่ผลิตมีความสำคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ จากการสำรวจของ Statista ที่เก็บข้อมูลจากประชากรจำนวน 43,034 คน ใน 52 ประเทศทั่วโลก ในหัวข้อ Made-in-Country-Index (MICI) เผยว่า สินค้าที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน มีความน่าเชื่อถือที่สุด โดยสินค้าหลักที่ผลิตเพื่อส่งออกคือ รถยนต์ ตามมาด้วย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ สหภาพยุโรป หรือ EU

made-in-country-chart-700
Source


  • 590
  •  
  •  
  •  
  •