Guru คาดการณ์ 3 อุตสาหกรรมหลักที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการผลิต Automation

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

เป็นที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ มีการลงทุนในด้านระบบอัตโนมัติจำนวนมาก โดยใช้หุ่นยนต์เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการผลิต ขณะที่อุตสาหกรรมภาคการผลิตส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในยุคที่ 2 ด้วยการใช้เทคโนโลยีสายพานในการผลิต แม้ในปัจจุบันเทคโนโลยี 5G จะเข้ามาช่วยให้ภาคการผลิตสามารถพัฒนาเข้าสู่ยุคที่ 3 ด้วยระบบ Automation

แต่ถึงอย่างนั้น การจะเข้าสู่ระบบ Automation จำเป็นต้องมีเทคโนโลยี AI ร่วมกับระบบหุ่นยนต์ (Robotic) ซึ่งผู้ผลิตหลายรายเริ่มมีการปรับตัวนำระบบ Automation เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม ประกอบกับยุค Aging กำลังให้ใกล้เข้ามาถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคแรงงาน และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต นั่นจึงทำให้ Guru ด้านเทคโนโลยีคาดการณ์ถึง 3 อุตสาหกรรมหลักทั่วโลกที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ Automation

 

อุตสาหกรรมการเกษตร

ภาคการเกษตรเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังประสบปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงานด้านเกษตรกรรม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงงานวิ่งเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อหาโอกาสในการทำงาน ส่วนใหญ่แรงงานด้านเกษตรกรรมเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ และต้องทำงานบนพื้นที่ขนาดใหญ่ การดูแลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดจึงกลายเป็นเรื่องยาก นั่นจึงทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรเหล่านั้นสามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

หนึ่งในนั้นคือการใช้เทคโนโลยี “โดรน (Drone)” หรืออากาศยานไร้คนขับที่ถูกดัดแปลงมาให้สามารถพ่นยาฆ่าแมลง รวมไปถึงการหว่านพืชในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล นอกจากนี้ยังสามารถใช้โดรนในการสอดส่องและตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดของเกษตรกร โดยที่เกษตรกรสามารถอยู่เพียงจุดเดียวในการควบคุมโดรน รวมไปถึงรถแทรกเตอร์ที่มีเทคโนโลยี AI ในการกำหนดพื้นที่สำหรับเก็บเกี่ยวหรือหว่านไถพืชได้ โดยสามารถการควบคุมจากระยะไกล

ไม่เพียงเท่านั้น เกษตรกรยังสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์โดยรอบพื้นที่ การทำการเกษตร สำหรับใช้ตรวจสอบสภาพอากาศความชื้นในดิน และแร่ธาตุต่างๆ ภายในดิน เพื่อคำนวณและวิเคราะห์หาระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้ปุ๋ย ให้น้ำ ผ่านอุปกรณ์อย่างโดรนและรถแทรกเตอร์ควบคุมระยะไกล ช่วยให้เกิดระบบ Automation ในอุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์

 

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

หนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความสำคัญอย่างมากต่อมนุษย์ คือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยที่ถูกให้ความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้นเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ จึงต้องถูกออกแบบมาสำหรับใช้เกี่ยวกับอาหาร (Food Grade) โดยเฉพาะ ซึ่งนั่นรวมไปถึงความสะอาดและสุขอนามัยของพนักงานที่จะเข้ามาทำงานในส่วนนี้ด้วย

ระบบ Automation จึงเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังช่วยให้กระบวนการผลิตอาหารเป็นระบบปิด ลดโอกาสเกิดสิ่งปนเปื้อนหรือมีเชื้อโรคเข้าสู่ระบบการผลิตได้ ซึ่งการใช้พนักงานในกระบวนการผลิตอาหาร อาจมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคได้จากการสัมผัสของพนักงาน แม้จะมีมาตรการป้องกันมากเพียงใดก็ตาม แต่โอกาสที่จะเกิด Human Error ก็มีขึ้นได้

โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ชี้ว่า การลงทุนในระบบ Automation จำเป็นต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว จะช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสามารถลดต้นทุนและความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้ด้วย

 

อุตสาหกรรมส่งพัสดุขนาดเล็ก

อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จะมีการใช้ระบบ Automation โดยนำ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotic) เข้ามาช่วย คือ อุตสาหกรรมขนส่ง พัสดุขนาดเล็ก แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการใช้ในการขนส่งอาหาร และสินค้าจากห้างสรรพสินค้าผ่านหุ่นยนต์รถขนส่งขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ รวมไปถึงการใช้โดรนในการขนส่งพัสดุสินค้าไปในพื้นที่ห่างไกล เช่น เกาะกลางทะเล

แต่ในอนาคตจะมีการใช้หุ่นยนต์เพื่อขนส่งพัสดุขนาดเล็กมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการขนส่งยาสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอย่างเร่งด่วน หุ่นยนต์จะสามารถขนส่งพัสดุขนาดเล็กไปจนถึงข้างเตียงผู้ป่วยได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งรวมไปถึงการขนส่งเวชภัณฑ์ผ่านโดรนไปยังพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงยากลำบากได้ง่ายขึ้น

 

Source: CNBC


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE