อะไรคือเหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกติดตามแบรนด์ใน Social Media

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ThinkstockPhotos-452220425-700

เมื่อคนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับการใช้ Social Media เวลานี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า Social Media ได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีอิทธิพลมากที่สุด และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการซื้อ ทำให้แบรนด์ต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับการใช้ช่องทางนี้ รวมถึงต้องเรียนรู้กระบวนการคิด การตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อให้นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

เว็บไซต์ smartinsights.com ได้เผยวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Buyer journey โดยได้สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวน 2,017 คน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป พบว่า 41% ของผู้บริโภคติดตามแบรนด์ใน Social Media เพราะต้องการอัปเดตสินค้าใหม่ๆ และ 35% จะใช้ Social Media เพื่อหาไอเดีย และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ก่อนไปซื้อสินค้าครั้งต่อไป

จากการวิจัย เผยว่า ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 34 ปี บอกว่า Social Media มีส่วนต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และเป็นแรงกระตุ้นอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ กว่า 60% บอกว่า Social Media มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย และแฟชั่น และ 58% บอกว่า มีส่วนที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของตกแต่งบ้าน และอาหาร/เครื่องดื่ม

Screen-Shot-2016-05-17-at-14.58.18
อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะติดตามแบรนด์ (Like/Follow) บน Social Media เพื่อหาข้อมูลสินค้า และอัปเดทสินค้าใหม่ที่กำลังจะวางตลาด ตามมาด้วยการหาไอเดียใหม่ๆ สำหรับการช้อปปิ้งในครั้งต่อไป

แม้ปัจจุบันการซื้อสินค้าผ่าน Social Media จะได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่ยังน้อยอยู่ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 18-34 ปี จำนวน 30% บอกว่า พวกเขาต้องการซื้อสินค้าผ่าน Facebook ในขณะที่ 15% ต้องการซื้อผ่าน Snapchat

Screen-Shot-2016-05-17-at-14.58.24

Source

 


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •