ผลวิจัยชี้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันคันสุดท้ายจะถูกขายออกไปในปี 2035

  • 743
  •  
  •  
  •  
  •  

thinkstockphotos-79994979

เป็นที่ทราบดีว่ารถยนต์เป็นยานพาหนะที่มีการเผาไหม้ในเครื่องยนต์และปลดปล่อยมลพิษออกมา ถึงแม้ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะหันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในการลดการปล่อยก๊าซพิษจากรถยนต์ แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้การลดการปล่อยก๊าซพิษจากรถยนต์เพิ่มมากขึ้นจากปริมาณรถยนต์ที่วิ่งอยู่ทั่วโลก

ซึ่งการประชุมผู้นำระดับโลกในเรื่องภาวะโลกร้อนมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกันในการลดความร้อนในโลกอย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส แต่ก็เป็นเรื่องยากเพราะมีการพบว่า โลกร้อนขึ้นหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

สำนักงานวิจัยในยุโรป 3 แห่งจึงได้ร่วมกันวิจัยแล้วพบว่า รถยนต์ที่ใช้น้ำมันจะถูกขายออกไปเป็นคันสุดท้ายของโลกในปี 2035 จากปัจจัยที่ต้องการลดอุณหภูมิในโลกดังกล่าว ประกอบกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์มีการพัฒนาขึ้นมาก โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า รถยนต์ที่ใช้น้ำมันจะถูกใช้งานไปจนถึงปี 2050 หลังจากนั้นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันจะเหลือไม่ถึง 1% ที่ใช้ทั่วโลก

p19-istock_000012735047

ขณะที่สำนักงานวิจัยของสหรัฐฯ กลับมองแย้งต่างว่า ผลงานวิจัยดังกล่าวอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยาก เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาสูงมากกว่ารถยนต์ทั่วไป และหากรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมขึ้นมา ผู้ผลิตรถยนต์ที่ยังคงผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็จะใช้เรื่องของราคามาช่วยให้สามารถขายได้ง่ายกว่ารถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนเพียง 5% ของทั่วโลก โดยนิยมใช้ในจีน สหรัฐฯและกลุ่มประเทศยุโรป

นอกจากนี้สำนักงานวิจัยที่สหรัฐฯ ยังเชื่อว่าผลการลดอุณหภูมิลง 2 องศาเซลเซียสนั้นเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากระบบขนส่งทั่วโลกอย่างเช่น รถบรรทุก, รถไฟ, เครื่องบินหรือเรือโดยสาร ยังใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันส่วนใหญ่และมีสัดส่วนกว่า 90% ซึ่งแม้ว่ารถยนต์ส่วนบุคคลจะเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าหมดแล้ว ก็ยังไม่สามารถลดอุณหภูมิลง 2 องศาเซลเซียสได้


  • 743
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา