ชาวออนไลน์ชอบ Sex มากกว่า Facebook

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


ผลการสำรวจจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐฯพบว่าชาวออนไลน์ก็ยังชื่นชอบเรื่องของ sex มากกว่า Facebook ซึ่งสวนทางกับผลการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่าชาวออนไลน์เสพติดเครือข่ายสังคมทั้ง Facebook และ Twitter มากกว่าเรื่องอื่น

การสำรวจล่าสุดของมหาวิทยาลัย University of Canterbury ในนิวซีแลนด์พบว่ากิจกรรมจ้ำจี้บนเตียงยังคงเป็นกิจกรรมที่ชาวโลกสนุกสนานมากกว่าการอ่าน Facebook โดยนักจิตวิทยาจัดอันดับกิจกรรมในดวงใจของชาวออนไลน์ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ ประเภททำแล้วมีความสุข ประเภททำแล้วติดใจอยากทำอีก (engagement) และประเภทในเชิงความหมาย

ปรากฏว่าเรื่อง sex ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท โดย 10 อันดับกิจกรรมที่ชาวออนไลน์ทำแล้วมีความสุข ได้แก่

1: Sex – เพศสัมพันธ์
2: Drinking alcohol – ดื่มแอลกอฮอล์
3: Volunteering – อาสาสมัคร
4: Meditating/religion – สมาธิ/ศาสนา
5: Caring for children – ดูแลเด็ก
6: Listening to music – ฟังเพลง
7: Socialising – เครือข่ายสังคม
8: Hobbies – งานอดิเรก
9: Shopping – ช็อปปิ้ง
10: Gaming – เล่นเกม

สำหรับกิจกรรมยอดแย่ในสายตาของกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งการฟื้นไข้ งานบ้าน เรียนหนังสือ และการซักล้าง

อย่างไรก็ตาม การสำรวจกลับไม่ชัดเจนว่าสื่อและเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมนั้นมีผลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่ โดยการสำรวจพบสิ่งที่น่าสนใจหลายจุด หนึ่งในนั้นคือการพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า 15% ยอมผ่านสุดสัปดาห์ไปโดยไม่มี sex มากกว่าจะยอมไม่มีสมาร์ทโฟนใช้งานตลอด 3 วัน

น่าเสียดายที่ไม่มีการรายงานระเบียบวิธีการวิจัย หรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างของผลการวิจัยนี้ ทำให้ผลการสำรวจถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยลง

ที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •