Google ไทย เปิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ปัจจุบันคนไทยใช้สมาร์ทโฟนช่วยตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์กันแล้ว

  • 203
  •  
  •  
  •  
  •  

 

google-car

หากถามว่าการซื้อรถในปัจจุบันควรจะเลือกซื้ออย่างไรหลายคนคงตอบให้ไปสอบถามโชว์รูมเอาเองหรือหากอยากจะทราบว่าประสิทธิภาพรถยนต์รุ่นที่ต้องการก็คงต้องปรึกษา Guru ด้านรถยนต์ซึ่งแต่ละท่านก็อาจไม่มีเวลาว่างมาตอบหรือจะถามเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนรู้จริงหรือเปล่าดูเหมือนว่าสิ่งที่อยากรู้จะสามารถหาข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ต

Google ผู้ให้บริการเว็บเสิร์ชเอ็นจิ้นรายใหญ่ที่สุดในโลกเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมคนไทยที่ต้องการหาซื้อรถยนต์ โดยปัจจุบันเพิ่งพาการหาข้อมูลจากในระบบออนไลน์เป็นอันดับแรกเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ต้องการซื้อรถใหม่เฉพาะคนไทยกว่า 600 รายผลที่ได้ทำให้ทราบว่าคนไทยตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โดยอาศัยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเป็นต้น

ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้พบว่าปัจจุบันการค้นหาออนไลน์และวีดีโอออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูล ทั้ง รายละเอียดของรถยนต์และโปรโมชั่นต่างๆโดยผู้ซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่ กว่า 59% จะใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูลประมาณ 2 เดือน ขณะที่อีก 15% จะใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูลประมาณ 3 เดือนและอีก 25% ใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูลมากกว่า 3 เดือน

Man choosing car

โดยผลสำรวจยังพบว่า ผู้ซื้อรถยนต์จะมีการใช้อุปกรณ์ในการค้นหาข้อมูลมากกว่า 3 อุปกรณ์ขึ้นไปต่อคน ซึ่ง97% จะเลือกใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในส่วนของวีดีโอออนไลน์พบว่า 91% ของผู้ซื้อรถยนต์ให้ความสำคัญกับวีดีโอออนไลน์ เพราะสามารถตอบสนองความต้องการหาข้อมูลได้ดีที่สุดขณะที่อีก 86% จะได้ข้อมูลรถยนต์คันใหม่จากวีดีโอออนไลน์ ซึ่งการทำวีดีโอออนไลน์นั้นจะเป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เลือกซื้อรถยนต์ได้

httpv://www.youtube.com/watch?v=q87oVPusWT0

หลังจากที่ผู้ซื้อรถยนต์ได้ข้อมูลมาแล้วก็จะมีการหาข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อหาสถานที่ซื้อ โดย 46% จะหาที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ ขณะที่ 86% มองหาโปรโมชั่นผ่านระบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลหลักที่นิยมค้นหาในระบบออนไลน์คือ ข้อมูลด้านโปรโมชั่นถึง 92% และข้อมูลในเรื่องราคาเปิดตัวแรกเริ่มของรถยนต์รุ่นนั้นอีก 37% โดยรายงานระบุว่าแหล่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ กระดานสนทนา โซเชียลมีเดีย แอพสนทนา โดยไม่มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน

 

ขณะที่การขายแบบ Traditional ในโชว์รูมจะยังไม่หายไปจากระบบ ซึ่งผู้ซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีหาข้อมูลจากระบบออนไลน์ก่อนไปซื้อที่โชว์รูม โดย 96% คิดว่าการหาข้อมูลก่อนจะทำให้การซื้อรถยนต์สะดวกมากขึ้น ขณะที่ 79% มีความต้องการซื้อผ่านระบบออนไลน์แบบไม่ต้องไปที่โชว์รูม

ผลวิจัยนี้ยังเป็นตัวบ่งบอกว่า ผู้ผลิตรถยนต์ควรให้ความสำคัญใน 4 ด้านคือ1.ผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นจะต้องผลิต Content ในระบบออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ซื้อรถรับรู้ข้อมูลได้ง่าย 2.ผู้ผลิตรถยนต์ควรจะต้องยังคงไว้ซึ่งการซื้อขายแบบผ่านโชว์รูม แต่ควรจะเสริมความรู้ในเรื่องของ Mobile Content เพื่อให้เข้าถึงผู้ซื้อรถยนต์ 3.ผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นต้องหา Content ในระบบออนไลน์ เช่น วีดีโอออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ซื้อรถยนต์ 4.ผู้ผลิตรถยนต์ต้องระลึกว่า ผู้ซื้อรถมีข้อมูลอยู่แล้วดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ซื้อรถ

 

ผลการวิจัยดังกล่าว ยังสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งกับการซื้อรถใหม่ป้ายแดงและการซื้อรถมือสอง ซึ่ง Google คาดว่าจะมีพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ที่ใกล้เคียงกัน โดยประเด็นที่สำคัญคือการค้นหาระบบออนไลน์และวีดีโอออนไลน์ โดยผู้ผลิตรถยนต์จะต้องพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่ผู้ซื้อรถยนต์ด้วย

 

Copyright © MarketingOops.com


  • 203
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE