คนไทยภาคเหนือและใต้ ช้อปปิ้งช่วงเทศกาลวันลอยกระทงมากที่สุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-533028591-higlight

ดันน์ฮัมบี้ เปิดเผยผลวิจัยเกี่ยวกับการพฤติกรรมการช้อปปิ้งช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งบ่งชี้ว่า ในช่วง 1 วัน ก่อนถึงวันลอยกระทงเป็นวันที่ผู้คนออกไปจับจ่ายซื้อสินค้ามากที่สุดถึง 35% ของการซื้อขายสินค้าสำหรับช่วงเทศกาลลอยกระทงทั้งหมด โดยภูมิภาคที่มีการช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์สำหรับวันลอยกระทงมากที่สุด คือ ภูมิภาคที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างภาคเหนือและภาคใต้ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มที่ช้อปปิ้งช่วงเทศกาลลอยกระทงน้อยที่สุด

เน้นกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ

ผลการสำรวจยังพบว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทงซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด คือ กระทงที่ผลิตการวัสดุธรรมชาติ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่า 50% ของยอดขายสินค้าสำหรับเทศกาลลอยกระทงทั้งหมด ถือได้ว่ากระทงที่ผลิตการวัสดุธรรมชาตินั้นได้รับความนิยมมากทีสุดในทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่มีกรุงเทพฯ เพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทยเท่านั้นที่ชื่นชอบกระทงที่ทำมาขนมปังและประเภทอื่นๆ คิดเป็น 45% ของยอดขาย ทั้งนี้ยอดขายของกระทงขนมปังโดยรวมทั่วประเทศเฉลี่ยที่ 34%

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานี้ อาทิเช่น กระทงเทียนหอม (7 % ของยอดการซื้อขายสินค้าสำหรับเทศกาลลอยกระทงทั้งหมด) และ วีซีดีหรือซีดีเพลงรำวง (การรำไทย) ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยที่ 0.4% ของยอดขายทั้งหมด

คุณธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้างาน คอนเน็คมีเดีย บริษัท ดันน์ฮัมบี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากที่กระทงซึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติมีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ในช่วงเวลานี้ของปี แม้ว่ายอดการซื้อขายกระทงภายในกรุงเทพฯ จะมีอัตราที่สูงสุด แต่กลับพบว่าคนไทยในภาคเหนือและภาคใต้มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่วงเทศกาลลอยกระทงมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ”


  •  
  •  
  •  
  •  
  •