เจาะแนวคิดนักการตลาด เกี่ยวกับกลยุทธ์การทำ Lead Generation

  • 54
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-174560779-higlight

ปัจจุบันเราได้ยินคำว่า Lead Generation มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร เพราะเมื่อขยายความเป็นภาษาไทยแล้วอาจดูงงๆ โดยรวมแล้ว Lead Generation คือ กิจกรรมทางการตลาด ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้ติดต่อทางธุรกิจ และนำไปสู่การขาย เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงลูกค้า การออกงานแสดงสินค้า การใช้อีเมล ฯลฯ กว่าจะได้มาซึ่งรายชื่อคุณต้องมีเครื่องมือสร้างช่องทางที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอตัวคุณให้คนรู้จัก และต้องเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงคนได้มาก

จากรายงานล่าสุดของ Ascend2 ที่ทำการสำรวจความคิดเห็น ของบริษัทด้านการตลาดแบบมืออาชีพจากทั่วโลกกว่า 300 บริษัท แบ่งเป็นการตลาดแบบ B2B (80%) และ B2C (20%) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ทั้งนักการตลาด นักขาย และนักธุรกิจมีอาชีพ ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อีเมล เป็นเครื่องมือทางการตลาดยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังช่วยเปิดโอกาสทางการขายได้อีกด้วย

แล้วอะไรคือกลยุทธ์สร้างLead Generation ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 48% บอกว่า อีเมล ตามมาด้วย 44% เว็บไซต์ และหน้า Landing Page, 43% คอนเทนต์ , 37% SEO, 26% บอกว่า Social Media ตามมาด้วยการจัดงานนอกสถานที่ การโฆษณาออนไลน์/การซื้อคีย์เวิร์ด และการทำ A/B Testing ตามลำดับ

effective-leadgen-ascend2-230715

ช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

จากกราฟเราจะเห็นว่า เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ อีเมล เว็บไซต์ และคอนเทนต์ ส่วนที่ยากที่สุดคือ เว็บไซต์ และหน้า Landing Page รองลงมาคือ คอนเทนต์ ที่มี 43% และยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเท่าๆ กับความยากเลยทีเดียว

difficult-leadgen-ascend2-230715

ตัวชี้วัดการดำเนินงานทั้งหมด

49% ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า การขาย หรือการตลาดที่นำไปสู่การซื้อจริง ตามมาด้วยการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน การจ่ายเงินเมื่อมีการส่งข้อมูลให้กับผู้ให้บริการ (Cost Per Lead) และการปิดการขาย เป็นต้น

metrics-leadgen-ascend2-230715

 

แหล่งที่มา


  • 54
  •  
  •  
  •  
  •