นีลเส็นเผยพฤติกรรมคนไทยใช้มือถือเน้นเล่นเกมส์-ทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น

  • 309
  •  
  •  
  •  
  •  

180622379

ปัจจุบันการใช้สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสมาร์ทโฟนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว และนั่นย่อมหมายความว่าทุกคนมีช่องทางของแต่ละคนในการรับข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล ดังนั้นการจะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญผ่านทางสมาร์ทโฟนจึงเป็นแนวทางที่สะดวก แต่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกครั้งไป

นีลเส็น บริษัทที่ช่วยบริหารผลการปฏิบัติงานระดับโลก จัดทำข้อมูลพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา โดยพบว่าปัจจุบันมีการใช้สมาร์ทโฟนถึง 230 นาทีต่อวันต่อคน โดยใช้ในด้านการสื่อสารสูงสุดถึง 75 นาที ใช้งานในส่วนของแอพพลิเคชั่นถึง 67 นาที ใช้งานในด้านความบันเทิง 45 นาที ใช้งานด้านการค้นหาข้อมูล 24 นาที และการปรับแต่งตั้งค่าอุปกรณ์อีก 18 นาที สำหรับการสื่อสารจะเน้นไปที่การแชทและการใช้ VoIP เป็นหลัก

01

ซึ่งหากเทียบปริมาณการใช้งานในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา จะพบว่าการใช้งานด้านความบันเทิงเพิ่มขึ้น 3 นาทีต่อวันต่อคน โดยเกมส์เป็นคอนเท้นที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด ขณะที่การค้นหาข้อมูลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 3 นาทีต่อวันต่อคนเช่นกัน ขณะที่การสื่อสารกลับใช้เวลาลดลงถึง 3 นาทีต่อวันต่อคน คาดว่าน่าจะเป็นการลดเวลาเพื่อไปเพิ่มเวลาในส่วนความบันเทิง

02

นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะผ่านเครือข่าย WiFi มากกว่าระบบ 3G/4G ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราค่าบริการ แต่อัตราเติบโตยังคงเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกัน โดยคาดว่าจะเป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม เทคโนโลยีด้าน 4G ที่มีประสิทฑิภาพมากขึ้นและแคมเปญต่างๆ ของผู้ให้บริการ

ผลสำรวจยังพบว่าช่วงเวลาที่มีการใช้ Data มากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเวลา 20.00 น.-23.00 น. คาดว่าเป็นผลมากจากคอนเท้นต่างๆ มีการเปลี่ยนรูปแบบจากรูปภาพเป็น VDO หรือ Live Streaming ซึ่งทำให้มีการใช้ Data สูงขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาอื่นๆ โดยในงานวิจัยไม่ได้ระบุชนิดคอนเท้นที่มีการเข้าถึง

03

ไม่เพียงเท่านี้ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า การทำธุรกรรมทางการเงิน (Mobile Banking) ในโลกออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นกว่า 51% ส่วนใหญ่เป็นทางทำธุรกรรมในรูปแบบการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีการจัดอันดับแอพพลิเคชั่นด้านธุรกรรมการเงินไว้ โดยแอพพลิเคชั่นของธนาคารกสิกรไทยมีการใช้งานมากที่สุดถึงกว่า 22% นอกจากนี้ยังพบว่าการซื้อขายผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile Shopping) และการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile Payment) มีอัตราเพิ่มขึ้นเช่นกัน

04

โดยการซื้อขายผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile Shopping) จะเป็นการซื้อขายผ่านทางเว็บ Marketplace เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile Payment) จะเป็นการชำระเงินผ่านระบบ e-Wallet โดยไม่ต้องมีบัญชีเป็นส่วนใหญ่

05 06

จากผลการวิจัยครั้งนี้ จึงสรุปออกมาได้ว่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์จะต้องมองว่าสมาร์ทโฟนเป็นหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการเข้าถึงลูกค้า รวมไปถึงการคิดรูปแบบการค้าแบบใหม่บนสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าด้วยการใช้คอนเท้นในรูปแบบของ VDO หรือ Live Streaming

 

Copyright © MarketingOops.com


  • 309
  •  
  •  
  •  
  •