ไขข้อข้องใจ ‘ระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์’ มาแทนแรงงาน ‘คน’ จริงหรือ?

  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  

ยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาทิ ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ฯลฯ ต้องยอมรับว่า เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานขององค์กรต่าง ๆ มากขึ้น จนเกิดคำถามว่า การพัฒนาดังกล่าวจะเข้ามาทดแทนแรงงานจากคนหรือไม่

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จึงได้ทำวิจัยด้วยการสอบถามนายจ้าง 19,000 ราย ใน 44 ประเทศเกี่ยวกับผลกระทบของระบบอัตโนมัติที่มีต่อการเติบโตของงานในองค์กรในอีก 2 ปีข้างหน้า และตำแหน่งหน้าที่ที่นายจ้างวางแผนจะเพิ่มจำนวนพนักงานมากที่สุดและประเภทของทักษะที่พวกเขากำลังมองหา  รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงที่นายจ้างจะใช้เพื่อมองหาแรงงานที่เหมาะสมกับองค์กรในอนาคต พบว่า

นายจ้าง 87 % วางแผนจะเพิ่มหรือคงจำนวนบุคลากรเป็นระยะเวลา 3 ปี แทนการลดการจ้างงานเมื่อนำระบบอัตโนมัติมาใช้ และองค์กรต่างๆ ยังมีการลงทุนในระบบดิจิทัล โยกย้ายงานให้หุ่นยนต์เพื่อสร้างงานใหม่ ขณะเดียวกัน ก็พยายามเพิ่มทักษะของบุคลากรเพื่อให้แรงงานมนุษย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ใหม่เป็นการเสริมเพิ่มเติมจากงานที่ใช้เครื่องจักรดำเนินการ ส่งผลให้การปฏิวัติทักษะเป็นกระแสที่มาแรงในขณะนี้

ผลวิจัยยังระบุอีกว่า องค์กรที่ใช้ระบบอัติโนมัติในการทำงานและเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า จะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานถึง 24 % ของบริษัทเหล่านั้น อีกทั้งยังคาดว่าจะมีตำแหน่งงานมากขึ้นใน 2 ปีข้างหน้า มีเพียง 12 % ขององค์กรที่ใช้ระบบอัตโนมัติเท่านั้นที่กล่าวว่าจะลดจำนวนพนักงานลง และ 3 % ไม่แน่ใจว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร 

นอกจากนี้ 41 % ของบริษัทที่จะใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานในอีก 2 ปีข้างหน้า และ 24 % จะสร้างงานใหม่ ส่วนอีก 6 % เป็นบริษัทที่ไม่มีแผนจะใช้ระบบอัตโนมัติ และจากกระแสของการพัฒนาทักษะแรงงาน องค์กรต่าง ๆ กำลังจะกลายเป็นผู้สร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงเพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับธุรกิจ ซึ่งบริษัทจำนวนมากกำลังวางแผนที่จะพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษมากกว่าที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่า จะเพิ่มขึ้นภายในปี 2563 โดยบริษัทมีกำลังตระหนักว่าตนไม่สามารถฝากความหวังไว้ที่การหาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถพร้อมอยู่แล้วได้อีกต่อไป  และประมาณ 84 % ขององค์กรคาดว่าจะพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของบุคลากรของตนได้ภายในปี 2563

ผลวิจัยดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงบทบาทของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่องค์กรได้นำมาใช้เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเสริมแกร่งในด้านขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม บทบาทของบุคลากร ซึ่งเป็นแรงงานสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อทำงานและควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม


  • 124
  •  
  •  
  •  
  •