ไทยขึ้นแท่น “เกย์เยอะ” มากที่สุด อันดับ 10 ของโลก

  • 50
  •  
  •  
  •  
  •  

LS_gaynfo

ต้องยอมรับว่า Social Network เป็นโลกที่ทุกคนสามารถแสดงตัวตน ความความคิดเห็น และมีจุดยืนที่ชัดเจนได้อย่างเปิดกว้าง Zocial, inc. บริษัทรวบรวมข้อมูลและบริการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกออนไลน์ ได้หยิบยกประเด็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่น่าสนใจมาขยายภาพให้นักการตลาดดูข้อมูลเชิงลึกและนำไปประยุกต์ได้ กับกลุ่มที่มีความสนใจและความต้องการเฉพาะตัว คือกลุ่ม “เกย์” ที่มีการเปิดเผยตัวตนและสังคมเริ่มให้การยอมรับมากขึ้น

ภาพรวมประชากรเกย์
• ในโลกของ Facebook มีประชากรเกย์ทั้งโลกรวมกันทั้งหมดกว่า 15.4 ล้านคน
• โดยประเทศที่มีประชากรเกย์บน Facebook มากที่สุดคือ อินเดีย (3 ล้านคน) สหรัฐอเมริกา(760,000 คน) และอียิป (640,000 คน) ตามลำดับ
• โดยทวีปที่มีประชากรเกย์บน Facebook มากที่สุดคือ
1. เอเชีย (8.5 ล้านคน)
2. ยุโรป (2.5 ล้านคน)
3. แอฟริกา (2.3 ล้านคน)
4. อเมริกาเหนือ (1.2 ล้าน คน)
5. อเมริกาใต้ (700,000 คน)
6. ออสเตรเลีย (100,000 คน)

10 อันดับประเทศที่มีประชากรเกย์บน Facebook มากที่สุดแบ่งตามทวีป

thai-gay-001

thai-gay-002

thai-gay-003

thai-gay-004

thai-gay-005

thai-gay-006
ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อจัดลำดับประชากรเกย์ของทั่วโลกมาจากการประมาณการเข้าถึง (Estimate Reach) ของ Facebook (ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2557) ที่เพศชาย มีความสนใจในเพศชาย แบ่งตามประเทศ และประกอบไปด้วยข้อมูลอื่นๆ โดยตัวเลขเป็นการประมาณค่าซึ่งมาจากการกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเองไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ หรือสิ่งที่สนใจ และทั้งนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

Top 10 ประเทศที่มีกฎหมายรองรับการแต่งงานเพศเดียวกัน

Source: wikipedia.org
1. United States*
2. Brazil
3. Mexico*
4. United Kingdom
5. Argentina
6. Canada
7. Spain
8. South Africa
9. Belgium
10. Netherlands
*บางส่วนของประเทศ

“ไอ้จ้อน” ของชนชาติไหนมีขนาดใหญ่ที่สุด

Source: targetmaps.com
1. Republic of Congo 1 นิ้ว
2. Ecuador 7 นิ้ว
3. Ghana 8 นิ้ว
4. Columbia 7 นิ้ว
5. Iceland 5 นิ้ว
6. Italy 2 นิ้ว
7. South Africa 6 นิ้ว
8. Sweden 9 นิ้ว
9. Greece 8 นิ้ว
10. Germany 7 นิ้ว

10 เมืองสวรรค์ของชาวเกย์

Source: ucityguides.com
1. New york
2. Madrid
3. San Francisco
4. London
5. Berlin
6. Paris
7. Amsterdam
8. Los Angeles
9. Barcelona
10. Miami

gay_info_03

จากข้อมูลการจัดอันดับข้างต้น นักการตลาดหรือแบรนด์สินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงกับกลุ่ม Niche Target ได้ และต้องยอมรับว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเฉพาะที่มีขนาดใหญ่และมีอำนาจการซื้อสูงเลยทีเดียวหากเจอสินค้าหรือบริการที่ถูกใจ เนื่องด้วยในประเทศไทยที่มีประชากรเกย์บน Facebook มากถึง 340,000 คน และเป็นอันดับ 10 ของโลก ธุรกิจใดที่มีสินค้าหรือบริการที่ตรงกับกลุ่มคนเหล่านี้ ลองปรับกลยุทธ์การทำโฆษณาแบบเฉพาะเจาะดูอาจได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มอื่นๆ ได้อีก
แหล่งข้อมูล


  • 50
  •  
  •  
  •  
  •