ComScore confirm คนใช้เวลาบน Facebook มากกว่า Google

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ComScore เปิดเผยตัวเลขว่าเป็นครั้งแรกที่คนอเมริกันตอนนี้ใช้เวลากับการเข้าอินเทอร์เน็ตไปกับเว็บไซต์สังคมออนไลน์ Facebook มากกว่าหลายๆ เว็บไซต์ ซึ่งก็ร่วมถึงเว็บไซต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Google  ด้วย   ตัวเลขนี้เป็นของเดือนสิงหาคม 2553 ทีผ่านมา

ตัวเลขสรุปเอาไว้ว่า ชาวเน็ตอเมริกันใช้เวลารวมกันถึง 41.1 ล้านนาทีไปกับเว็บไซต์ Facebook หรือเท่ากับ 10% ของเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน ในขณะที่ตัวเลขของ Google นั้นลดลงเหลือ 38.9 ล้านนาทีในเดือนเดียวกัน  ส่วนอันดับที่ 3 คือ Yahoo คือ 37.7 ล้านนาที หรือ 9.1% ของเวลาที่คนอเมริกันใช้บนอินเทอร์เน็ต

เห็นพฤติกรรมและเวลาที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตแบบนี้ยิ่งทำให้มั่นใจว่า Facebook กำลังกลายเป็นสิ่งใหม่ ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจริงและน่าจะอยู่กันอีกนาน  แม้แต่ตัวเลขของไทยตอนนี้ก็เติบโตจนตัวเลขแตะอยู่ที่ 5 ล้านกว่าสมาชิกแล้ว  ทำให้เกิดคิดอยู่เหมือนกันว่า หากตัวเลขของ Facebook ในไทยจะเติบโตขึ้นอีกต่อไป  โอกาสที่คนไทยจะใช้เวลาบน Facebook มากกว่าเว็บไซต์อื่นก็น่าจะมีเช่นกัน

[via Yahoo! News]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •