แบรนด์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

TNS Research International และ Mindshare ร่วมกันทำผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นประจำ ในส่วนนี้เป็นเรื่องของแบรนด์สินค้าที่ถูกจดจำมากที่สุดจากข้อมูลล่าสุดในช่วงเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา การสำรวจนี้ช่วยให้แบรนด์ทราบได้ถึงสื่อโฆษณาและการทำแคมเปญการตลาดนั้นได้ช่วยกระตุ้นและสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภคอย่างไร

ด้านล่างนี้ เป็นผลสำรวจจากกลุ่มผู้บริโภคคนไทยอายุระหว่าง 18 ถึง 39 จำนวน 300 คน

แบรนด์ที่ถูกจดจำมากที่สุดผ่านสื่อนิตยสาร พร้อมแหล่งที่มาของนิตยสาร

 

ส่วนแบรนด์ที่ถูกจดจำมากที่สุดผ่านสื่อนอกบ้าน ส่วนมากจะเป็นแบรนด์รถยนตร์ ตามด้วย Big C

 

[ที่มา TNS, MindshareWorld]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •