103.58.148.118

Posts by Tag: ขับขี่»

CSR

5 วิธีช่วยให้ขับรถ “อึด” ขึ้นในช่วงขากลับ หลังเหนื่อยล้าจากเที่ยวสงกรานต์
Apr 15, 2018 Ξ No Comments

5 วิธีช่วยให้ขับรถ “อึด” ขึ้นในช่วงขากลับ หลังเหนื่อยล้าจากเที่ยวสงกรานต์

posted by

ช่วงเดินทางกลับ้านก่อนสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ Marketing Oops! ขอแนะนำ 5 เทคนิคที่ช่วยให้ขับขี่ได้ยาวนานขึ้น โดยเป็นเทคนิคที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ แต่ถ้าให้ดีควรแวะพักหรือนอนหลับสักตื่นก่อนเดินทางต่อ

OOH

โฆษณา Outdoor ขับขี่จักรยานปลอดภัย
Apr 6, 2013 Ξ 1 Comment

โฆษณา Outdoor ขับขี่จักรยานปลอดภัย

posted by

OMD สิงค์โปร์เปิดตัวโฆษณา Outdoor รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และจักรยาน ให้เผื่อเส้นทางซึ่งกันและกันเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

Recent Posts

Facebook