103.58.148.118

Posts by Tag: ขั้นตอน»

Marketing How To

เปิดวิชา(ไม่)ลับ ก้าวสู่วงการขายสินค้าออนไลน์ ต้องเริ่มต้นจากอะไร?
May 16, 2018 Ξ No Comments

เปิดวิชา(ไม่)ลับ ก้าวสู่วงการขายสินค้าออนไลน์ ต้องเริ่มต้นจากอะไร?

posted by

การเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ก็เหมือนการลงทุนชนิดหนึ่ง หากไม่รู้จักวางแผนหรือไม่เข้าใจธุรกิจของตนเองดีพอ อาจพลาดท่าตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการเริ่มขายสินค้าออนไลน์ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเปิดร้านค้าได้เลย

Biz & Marketing news

“เป็น” – “ใจ” ขั้นตอนสู่การลงมือแก้ปัญหา และการให้ใจกับฟันเฟืองที่สำคัญของธุรกิจชุมชน
Sep 1, 2015 Ξ No Comments

“เป็น” – “ใจ” ขั้นตอนสู่การลงมือแก้ปัญหา และการให้ใจกับฟันเฟืองที่สำคัญของธุรกิจชุมชน

posted by

รู้ เห็น เป็น ใจ กระบวนการตามหลัก TPS และ Kaizen ของโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ สู่ธุรกิจชุมชนไทย กับหลักการ 4 ขั้นตอนที่สำคัญของ “รู้ เห็น เป็น ใจ” ซึ่ง 2 ขั้นตอนแรก เราได้กล่าวถึงกันไปแล้ว คือ “รู้” และ “เห็น” และในครั้งนี้ เราจะกล่าวถึงอีก 2 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ “เป็น” และ “ใจ” ซึ่งยึดกระบวนการตามหลัก TPS และ Kaizen

eCommerce

เหตุผลใด ที่ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจในระหว่างขั้นตอน Check out
Apr 1, 2013 Ξ No Comments

เหตุผลใด ที่ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจในระหว่างขั้นตอน Check out

posted by

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสามารถจูงใจลูกค้าให้เลือกสินค้าและสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ แต่เหตุผลใดลูกค้าถึงเปลี่ยนใจ #eCommerce #Checkout #BestPractice

Recent Posts

Facebook