“คิง เพาเวอร์” เปิดร้านค้าใหม่ พร้อมต้อนรับลูกค้านักเดินทางจากทุกมุมโลก ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เร่งเครื่องกลุ่มธุรกิจรีเทลเพื่อการท่องเที่ยวเติบโตรับไฮซีซั่น