103.58.148.118

Posts by Tag: CU NEX»

Biz & Marketing news

ไม่ต้องอธิบายว่าเปลี่ยนเพื่ออะไร CU NEX ภารกิจพิสูจน์ให้เห็น! ชีวิตเด็กมหา’ลัย ดิจิทัลตั้งแต่ตื่น-นอน
Jul 12, 2018 Ξ No Comments

ไม่ต้องอธิบายว่าเปลี่ยนเพื่ออะไร CU NEX ภารกิจพิสูจน์ให้เห็น! ชีวิตเด็กมหา’ลัย ดิจิทัลตั้งแต่ตื่น-นอน

posted by

เมื่อเร็วๆ นี้ เราเห็น Business Model ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย์ไทยได้ขยายความร่วมมือสู่ภาคการศึกษา กับความร่วมมือระหว่าง KBank และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำเสนอ แอป CU NEX ที่ KBank เป็นผู้นำเสนอเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กับการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มใหม่ที่แบงก์ฯ ไม่เคยเป็นเจ้าตลาดมาก่อน

Recent Posts

Facebook