‘The Mall Group’ จับมือ ‘ShopeePay’ ผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ ยกระดับประสบการณ์การชำระเงินดิจิทัลสแกนจ่ายแบบไร้สัมผัส พร้อมมอบความคุ้มค่าด้วย ShopeePay Vouchers เริ่มต้นเพียง 1 สตางค์