ภาษาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เมื่อพี่จีนสร้างเครื่องสแกนภาษาขนาดเท่าปากกา แค่คลิกก็แปลได้ทันที

  • 1.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

Pen Translate

ถ้านับภาษาที่สำคัญของโลก แน่นอนว่าภาษาอังกฤษคือภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก แต่ก็มีภาษาอื่นๆ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศสหรือภาษาญี่ปุ่น แต่ยังมีอีกภาษาที่ทั่วดลกกำลังให้ความสำคัญนั่นก็คือภาษาจีน ซึ่งคนจีนเองก็มีความต้องการศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารเพื่อติดต่อการค้าขายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

แต่ก็ต้องยอมรับว่า ชาวจีน (แผ่นดินใหญ่) ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษไม่ต่างไปจากคนไทยเท่าไหร่นัก แต่เพราะจีนเป็นประเทศที่ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี ทำให้จีนคิดค้นเครื่องแปลภาษาในรูปแบบ e-Dictionary กับผลิตภัณฑ์ปากกาพจนานุกรมภายใต้แบรนด์ NetEase Youdao แบรนด์เพื่อการศึกษาด้านออนไลน์ของบริษัท NetEase Inc.

Pen Translate 2

สำหรับปากกาพจนานุกรม Youdao เป็นเครื่องแปลอัจฉริยะ จากการทดสอบความแม่นยำในการแปลสามารถแปลได้แม่นเฉลี่ย 98.3% ที่ใช้งานง่าย “คลิกและสแกน” ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาคำแปลได้ทันทีด้วยการคลิกแล้วนำด้านหัวแก้วใสสแกนคำหรือข้อความที่ต้องการแปล ระบบจะทำการแปลออกเป็นภาษาจีน โดยปากกาพจนานุกรม Youdao สามารถแปลได้จากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน

Pen Translate 3

หากมีการพัฒนาและอัพเกรดให้สามารถเพิ่มเติมพจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ (e-Dictionary) ในหมวดภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะหมวดภาษาไทย อาจจะได้เห็นการวางขายในประเทศไทย ในอดีตประเทศไทยเคยมี e-Dictionary ที่สามารถพูดได้ จนกระทั่งการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงขึ้นการแปลภาษาก็หันมาใช้สมาร์ทโฟนในการแปลผ่านแอปพลิเคชัน Google Translate

 

Source: China Daily


  • 1.8K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา