SAMYAN SmartCity เดินหน้าเมืองต้นแบบ ติดตั้ง EV Charging Station 87 หัวชาร์จครอบคลุมทั้งย่านใจกลางเมือง

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ) ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะ เปิดให้บริการแล้ว 27 สถานี รองรับการชาร์จพร้อมกันได้ 87 คัน ทั่วทั้งย่าน สามย่าน และ สยามสแควร์    ตั้งเป้าครบ 200 หัวจ่ายในปีหน้า

 

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ ลดภาวะเรือนกระจกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ของรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  โดยโครงการ ติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  SAMYAN Smart City ที่มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองที่น่าอยู่โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ให้สร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคมผสานคุณภาพชีวิตและธุรกิจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยอย่างยั่งยืน

PMCU ได้สนับสนุนให้มีการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าขึ้นบนพื้นที่ย่านสามย่าน และ สยามสแควร์ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและคนในพื้นที่ ด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ปัจจุบัน ติดตั้งแล้ว 27 สถานี จำนวน 87 หัวชาร์จ AC Charger 70 หัวจ่าย DC Charger 17 หัวจ่าย ครอบคุลมพื้นที่ทั้งย่าน อาทิ โครงการ SIAMSCAPE (อาคารเปิดใหม่) / อาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) /ลานจอดรถหลังสยามสแควร์วัน/ โรงแรมNOVOTEL/ MBK Center/จามจุรีสแควร์/ Block 28  CU Terrace / อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ / CU Sport Zone / Dragon Town / สามย่านมิตรทาวน์ / ปั้ม ปตท. ถนนพระราม 4 เป็นต้น


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!