จีนพัฒนาไปไกล…เมื่อเซี่ยงไฮ้เตรียมใช้ AI ในทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น

  • 259
  •  
  •  
  •  
  •  

Shanghai
ว่ากันว่า AI กำลังจะเข้าไปสู่ทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ดูเหมือนสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเหมือนกันคือการใช้ AI ในทางการแพทย์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้รักษาชีวิตผู้คนได้อย่างรวดเร็วแล้ว ว่ากันว่า การใช้ AI ในทางการแพทย์ยังมีความแม่นยำสูง ทั้งในกระบวนการรักษาและในกระบวนการวินิจฉัยโรค ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีมากยิ่งขึ้น

เซี่ยงไฮ้หนึ่งในเมืองใหญ่ของจีน ได้ออกนโยบายการเร่งผลักดันใช้ AI ในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในทางการแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและข้อมูลพัฒนาของเซี่ยงไฮ้, บริการ Cloud Computing ของ Amazon Web Service (AWS) และศูนย์บ่มเพาะ AI หรือที่เซี่ยงไฮ้เรียกว่า AISPACE

AI Medical

การรวม AI เข้ากับการแพทย์ นอกจาก AI จะช่วยให้สามารถจัดระเบียบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ ยังสามารถช่วยคัดกรองโรคผ่านการเอ็กซเรย์และการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ รวมไปถึงการวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงจนมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย โดยในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลกลางเซี่ยงไฮ้ซูฮุ่ย (Shanghai Xuhui) เพื่อวิเคราะห์ผล MRI จากผู้ป่วยกว่า 100,000 รายต่อปี

นั่นหมายความว่าในอนาคตเซี่ยงไฮ้และประเทศจีน จะกลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา AI ทางการแพทย์ และอาจจะกลายเป็นไม่ได้เข้าผับในอนาคตสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ

 

Source: China Daily


  • 259
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE