เกาหลีเข้าใจคนติดมือถือเลยออกแบบ “ตาที่สาม” มาให้ ช่วยลดอุบัติเหตุขณะเล่นมือถือ

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

เรียกได้ว่า ทั่วโลกประสบปัญหาคล้ายๆ กันสำหรับคนติดมือถือ โดยเฉพาะ พฤติกรรมการเล่นมือถือไปขณะเดินทาง ซึ่งแน่นอนว่าสมาธิและการมองจะจดจ่ออยู่ที่บนหน้าจอมือถือ จนอาจทำให้ไม่ได้มองสิ่งรอบข้าง และเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง อาทิ เดินชนเสา เดินชนคนหรือเดินตกฟุตบาท หนักที่สุดคือการเดินตกท่อหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรง

นักออกแบบอุตสาหกรรมชาวเกาหลีใต้จึงได้คิดวิธีแก้ปัญหาสำหรับกลุ่มสังคมก้มหน้าที่ไม่สามารถละสายตาจากหน้าจอได้จนอาจจะนำพาไปพบอุบัติเหตุ โดยมีการพัฒนาลูกตาหุ่นยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี AI โดยมีชื่อว่า “ตาที่สาม (The Third Eye)” ซึ่งผู้ใช้มือถือสามารถรัดอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ที่หน้าผาก โดยอุปกรณ์นี้จะคอยตรวจสอบสภาพด้านหน้าของผู้ใช้งาน หากพบว่ากำลังเข้าใกล้สิ่งกีดขวางภายในระยะ 1-2 เมตร อุปกรณ์จะทำการส่งเสียงเตือนเตือน

นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไจโรสโคป (Gyroscope) ที่จะตรวจสอบมุมเฉียงของศรีษะผู้ใช้ หากพบมุมเอียงในลักษณะก้มหน้า ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติทันที นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก (UltraSonic) ในการปล่อยคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุด้านหน้าเพื่อคำนวณระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับสิ่งกีดขวาง พร้อมชุดแบตเตอรี่ขนาดเล็ก

ผู้ออกแบบอย่างที่ว่า อุปกรณ์ดังกล่าวมีไว้เพื่อเตือน ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงสำหรับผู้ติดมือถืออย่างรุนแรงโดยไม่สนใจสิ่งรอบตัว นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะขับรถ ดังนั้นจึงยังไม่สมควรใช้มือถือในขณะขับรถโดยเด็ดขาด นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังไม่สามารถป้องกันการก่อเหตุลักจี้ชิงปล้นได้ การงดใช้มือถือขณะเดินทางไม่ว่าจะด้วยวิธีใดจึงเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด

 

Source: Reuters , Japan Today


  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา