วิกฤติก่อให้เกิดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ลดการสัมผัสระหว่างคน

  • 137
  •  
  •  
  •  
  •  

robot-temi

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus ที่ผ่านมา ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสติดเชื้อสูง เนื่องจากต้องพบปะกับผู้ป่วยโดยตรง นั่นจึงทำให้เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์ และยังช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่หลายประเทศเริ่มมีการพัฒนาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในทางการแพทย์มากขึ้น

เช่นเดียวกับที่เกาหลีใต้ เมื่อ temi ได้ร่วมพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกับ Hyulim Robot ผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ จนก่อให้เกิดรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์ Temi นี้จะมีกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อวัดไข้ผู้ป่วย พร้อมด้วยหน้าจอติดกล้อง เพื่อให้สามารถพูดคุยและตอบคำถามแพทย์ได้แบบ Real Time

Thermal Scan

และเพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัย ตัวหุ่นยนต์ยังมีเจลล้างมือฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติที่ด้านหลังหุ่นยนต์ ซึ่งหาพบผู้ที่มีไข้แพทย์จะทำการสอบถามซักประวัติและหากมีข้อน่าสงสัยระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่ควบคุมโรคติดต่อให้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง นอกจากนี้หุ่นยนต์ temi ยังทำหน้าที่เสมือนพยาบาลที่จะคอยเสริฟยาและอาหารตามที่แพทย์สั่ง โดยสามารถพูกคุยกับแพทย์ได้ผ่านทางหน้าจอ

Gel Hand Wash

temi

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เกิดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อได้อย่างปลอดภัย โดย temi และ Hyulim Robot จะยังคงพัฒนาและปรับปรุงทั้งตัวหุ่นยนต์และซอฟท์แวร์เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น เบื้อต้นคาดว่าหุ่นยนต์ Temi จะถูกติดตั้งไว้ตามโรงพยาบาลในเกาหลีใต้ เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ Coronavirus และโรคติดเชื้ออื่นๆ

Video Conference

นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังได้ประกาศชื่อสำหรับเรียกโรคที่เกิดจาก Coronavirus ไว้ว่า “Covid-19” โดยเป็นการรวมกันของคำว่า Corona Virus Disease 2019

ที่มา: temi


  • 137
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา