รวมพื้นที่ออนไลน์ให้ฝากร้านขายสินค้า จากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสู่ประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือในช่วงวิกฤติ COVID-19

  • 246
  •  
  •  
  •  
  •  

University Group

ช่วง COVID-19 เป็นที่ทราบดีว่าหลายฝ่ายได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบหนักสุด จนหลายคนถึงขนาดไม่มีรายได้ เพราะลูกค้าเจ้าประจำก็ต้อง Work from Home ลูกค้าขาจรก็แทบไม่มีเพราะต้องหยุดอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แถมสถานที่ที่ตั้งร้านค้าอย่างห้างสรรพสินค้าก็ปิดพื้นที่ส่วนใหญ่่ของห้าง เปิดเฉพาะเพียงพื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ต แถมพื้นที่ที่เหลือก็เต็มไปด้วยร้านอาหารแบรนด์เนมตั้งโต๊ะรับออเดอร์ Delivery

ช่องทางออนไลน์ก็ลงทุนทำไปแล้ว แต่ไม่กล้าเสี่ยงลงทุนโปรโมทร้านค้าด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่ ซึ่งไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะยืดเยื้อยาวนานไปอีกเท่าไหร่ ซึ่งดูเหมือนจะไร้ทางออกสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า เหล่าบรรดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับศิษย์เก่าที่จบออกไปเป็นผู้ประกอบการร้านค้า จึงมีการจัดตั้งกลุ่มใน Facebook เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับฝากร้าน

โดยความตั้งใจแรกเริ่มคือการเปิดพื้นที่ให้ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีธุรกิจร้านค้า แต่ต้องได้รับผลกระทบจากปัญหา COVID-19 ซึ่งในเวลาต่อมาเริ่มเปิดรับบุคคลธรรมดาให้สามารถเข้ามาฝากร้านได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางรอดของเหล่าผู้ประกอบการร้านค้า ทั้งนี้จุดกำเนิดของการเปิดพื้นที่ออนไลน์ให้ศิษย์เก่ามาฝากร้าน เริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยชื่อดัง จนแพร่กระจายสู่หลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ไปดูว่ามีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่ไหนบ้างที่มีการเปิดพื้นที่ออนไลน์

 

Chula

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อกลุ่ม: จุฬาฯมาร์เก็ตเพลส

 

Thummasat

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อกลุ่ม: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เเละการฝากร้าน

 

Kaset

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อกลุ่ม: KU จะฝากร้าน

 

Silpakorn

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อกลุ่ม: Silpakorn Online Market : ชีวิตสั้น ฝากร้านกันยาวๆ

 

Mahidol

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อกลุ่ม: ชาวมหิดลเปิดแผง

 

SiamU

มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อกลุ่ม: ตลาดนัด ม.สยาม Marketplace

 

Bangkok

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อกลุ่ม: ม.กรุงเทพ มาร์เก็ตเพลส

 

Horkarnka

มหาวิทยาลัยหอการค้า

ชื่อกลุ่ม: หอการค้า มาร์เก็ตเพลส

 

Mosovo

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อกลุ่ม: ตลาดนัด มศว

 

ABAC

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ชื่อกลุ่ม: ABAC Market Official

 

Rungsit

มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อกลุ่ม: มหาวิทยาลัยรังสิต RSU ฝากขาย และฝากร้าน

 

Bangmod

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ชื่อกลุ่ม: Bangmod Marketplace

 

Rama

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อกลุ่ม: ตลาด ม.รามคำแหง ใครจักใคร่ฝากร้าน ฝาก

 

Suandusit

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชื่อกลุ่ม: สวนดุสิตติดตลาด (SDU Full Market)

 

Suansunantha

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ชื่อกลุ่ม: สวนสุนันทา มาร์เก็ตเพลส ลูกพระนางฝากร้าน

 

Sripatum

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อกลุ่ม: SPU Marketplace ฝากร้าน ขายของ ตามหา : พวกเราจะต้องรอด ฝ่าวิกฤตโควิด

 

Nida

มหาวิทยาลัยนิด้า

ชื่อกลุ่ม: NIDA พาณิชย์

 

 

Konken

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อกลุ่ม: COLA พลาซ่า “พาซื้อ พาขาย”

 

Chiengmai

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อกลุ่ม: กาดหมั้วซั่วแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Songkla

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อกลุ่ม: ม.อ. Share ช่วย Shop

 

Maefaluang

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อกลุ่ม: MFU ปี 4 ปล่อยของส่งต่อให้น้อง

 

Korat

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อกลุ่ม: ตลาดนัดราชภัฏโคราช


  • 246
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE