อังกฤษเตรียมออกกฎหมายบังคับให้จุดชาร์จรถไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานภาคบังคับในอาคารใหม่

  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  

อย่างที่ทราบกันว่า ยุโรปให้ความสำคัญกับการลดการใช้คาร์บอนมาก เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงการออกในกฎหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์สำหรับสินค้าที่จะนำเข้ามาขายในยุโรป และล่าสุดกับการยกเลิกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนเพื่อลดมลพิษ และดูเหมือนจะกลายเป็นต้นแบบให้ทั่วโลกเริ่มสนใจแนวคิดของยุโรปเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศมหาอำนาจทั้งจีน ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ

ผลจากการประชุมสุดยอดผู้นำโลกในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 @ที่มีอังกฤษเป็นเจ้าภาพ โดยหลังจากการประชุมครั้งนี้ผู้นำอังกฤษอย่าง บอริส จอห์นสัน ในฐานะนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เตรียมออกกฎหมายใหม่สำหรับอาคารและบ้านใหม่ที่จะมีการก่อสร้าง โดยจะต้องมีการติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานและถือเป็นอุปกรณ์ภาคบังคับที่ทุกอาคารใหม่และบ้านใหม่ที่จะสร้างนับจากนี้ต้องมี หากก่อสร้างโดยไม่มีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย

หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาจนสามารถเป็นกฎหมายที่ใช้ได้จริง คาดว่าจะสามารถสร้างจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นได้ถึง 145,000 จุดต่อปี และในอนาคตกฎหมายฉบับนี้อาจครอบคลุมไปถึงอาคารและบ้านเก่าที่สร้างมาแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่โครงการปรับปรุงอาคารและบ้านครั้งใหญ่ของอังกฤษอีกด้วย และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050 ปัจจุบันมีจุดชาร์จประมาณ 25,000 แห่งในสหราชอาณาจักร

 

Source: Japan Today


  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา