สุดยอด (จริงๆ) Ads จาก Paralympic Games

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ผลงานโฆษณาที่กำลังนำเสนอนี้  เห็นแล้วทึ่งอย่างมาก  เป็นโฆษณาของคนพิการที่ทำได้มากกว่าคนทั่วไปที่มีครบ 32 อีกค่ะ   โฆษณา 2 ชิ้นนี้มีมาฝากกันทั้งในรูปแบบ Print และ Video ซึ่งเป็นโฆษณาของ Paralympic Games ปี 2010 ที่แคนนาดา

สิ่งที่โฆษณา 2 ชิ้นนี้พยายามจะสื่อ คือ พวกเขาพิการ แต่พวกเขาสู้ไม่ถอย  มันสุดยอดจริงๆ

โดย Advertising Agency: BBDO Toronto, Canada

Poster โฆษณา

TVC ภาพยนตร์โฆษณา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ