ร่วมประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 29 ชิงโล่พระราชทานฯ

  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด ได้ร่วมจัด โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 29  ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด ทั้งยังฝึกให้รู้จักวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จากประสบการณ์การเขียนเเผนการตลาดของจริงที่ไม่ใช่เเค่ในห้องเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2563 โดยสามารถสมัครได้ที่ลิงค์นี้ bit.ly/2Stilsm

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.marketingthai.or.th/j-mat-events/j-mat-award-29

 


  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE