เวลาของท่านมาถึงแล้ว! ร่วมส่งผลงานเพื่อเป็นที่สุดแห่งวงการ Social Media ประเทศไทย 2016

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thailand-Zocial-Awards-2016

Thailand Zocial Awards คืองานประกาศรางวัลให้กับคนออนไลน์สุดยิ่งใหญ่ประจำปี โดยเป็นงานแรกและงานเดียวของประเทศไทย ที่แบรนด์, เอเจนซี่และนักการตลาดต่างๆ มารวมตัวกันมากที่สุด ซึ่งเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในอิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจ เราจึงจัดงานประกาศรางวัล ด้วยรางวัลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของคนในวงการ พร้อมนำข้อมูลเจาะลึกบนโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมาอัพเดทให้ฟัง อีกทั้งยังเป็นการให้เกียรติและกำลังใจแด่ผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดในภาคธุรกิจอีกด้วย

ส่วนหนึ่งของภาพบรรยากาศการมอบรางวัลในงาน Thailand Zocial Awards 2015 ที่ผ่านมา

Thailand-Zocial-Awards-2016-1

Thailand-Zocial-Awards-2016-2

Thailand-Zocial-Awards-2016-3

Thailand-Zocial-Awards-2016-4

ในปีนี้ Thailand Zocial Awards 2016 จัดให้มีการประกวดรางวัลสำหรับคนวงการดิจิทัล ซึ่งเป็นรางวัลสาขา The Best Zocial Awards ทั้งหมด 8 สาขา เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์สำหรับคนออนไลน์ มุ่งหวังให้คนในวงการวางแผนการตลาดออนไลน์ได้อย่างครบระบบ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ รวมถึงการวิเคราะห์และวัดผล และเพื่อยกระดับบุคคลากรในวงการดิจิทัลเอเจนซี่ได้เป็นสุดยอดมืออาชีพ

โดยมีรายละเอียดทั้ง 8 สาขาดังนี้

1. The Best Social Media Campaign
2. The Best Branded Content on Social Media
3. The Best Customer Service on Social Media
4. The Best Social Media Application
5. The Best Social Commerce Campaign
6. The Best Online Crisis Management
7. The Best Social Online CSR
8. The Best Brand Viral Campaign

หากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปโหลดเกณฑ์การตัดสิน รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมของรางวัลในแต่ละหมวดได้ที่ thailandzocialawards.com/awards-list/


  •  
  •  
  •  
  •  
  •