PANTONE เปิดตัวสีใหม่ “Natural Optimism” ที่ให้ความรู้สึกถึงการมองโลกในแง่ดี

  • 8.4K
  •  
  •  
  •  
  •  

1-700

เมื่อแบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายชา Twining ได้ทำการวิจัยพบว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษและทั่วโลก กำลังเผชิญกับความกดดันจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว จนทำให้ไม่มีความสุข และเริ่มมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น

Twining จึงได้ร่วมมือกับ PANTONE เพื่อคิดค้นสีที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน เน้นสีที่มองแล้วทำให้รู้สึกดี โดยสีที่ PANTONE ระบุว่าเป็นสีที่จะช่วยลดความกดดัน เต็มไปด้วยความสุข และนำไปสู่การมองโลกในแง่บวกมากขึ้น คือ สีฟ้าที่มีชื่อว่า Natural Optimism เป็นสีฟ้าที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังมองท้องฟ้า ในวันที่มีแดดออก และดอกไม้บานอย่างสวยงาม เหมาะกับฤดูใบไม้ผลิต และฤดูร้อน

2 3 4

Source


  • 8.4K
  •  
  •  
  •  
  •