ยาวได้อีก Hotels.com เปิดตัว URL เว็บไซต์ที่ยาวที่สุด 2,083 ตัวอักษร

  • 108
  •  
  •  
  •  
  •  

cats

ว่ากันว่า ถ้าอยากให้เว็บมีคนเข้าเยอะๆ ชื่อเว็บต้องสั้น ง่าย และจำได้ในครั้งเดียว แต่ทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้กับ Hotels.com เว็บจองที่พักและโรงแรมทั่วโลก ที่ร่วมมือกับเอเจนซี่ Crispin Porter + Bogusky เปิดตัวเว็บไซต์ที่มี Url ยาวถึง 2,083 ตัวอักษร ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญใหม่จาก Hotels.com ที่มี TVC ชุดใหม่ถึง 6 ชิ้น

หากสังเกตดีๆ จะเห็นว่าใน Url แสนยาวนี้ ไม่ได้มีแค่โรงแรม แต่ใน Hotels.com ยังมีที่พักรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปราสาท, เต๊นท์, ที่พักใกล้ธรรมชาติ หรือติดริมทะเล เป็นต้น

Hotels.AndCastles.AndHouseboats.AndIgloos.AndTeepees.AndRiversideCabins.
AndLakesideCabins.AndPondsideCabins.AndStreamAdjacentCabins.
AndCabinsThatArentNearAnyBodiesOfWaterWhatsoever.AndLakeHouses.
AndRegularHousesAndLodgesAndSkiLodgesAndAllThings.
Ski/ChaletRelatedAndBoutiquesAnd5StarSuitesAndRetreatsAndBungalows
AndJungleBungalowsAndOtherKindaLessExcitingBungalowsAndCabanas
AndOceansideCabanasAndSeaSideCabanasWhichSeemLikeTheSameThing
AndBedAndBreakfastsAndJustBedsBecauseThoseAreKindOfA
RequirementInRoomsOfAnyKindInOurOpinionAndCottagesAndVacation
HomesAndHostelsAndYouCanGetRewardedBasicallyEverywhereAnd
ResortsAndGetawaysAndInnsAndHarborInnsAndVillasForGuysNamedJamie
FromNorthEasternMiamiAndVillasForHumansNamedAnyOtherKindOf
HumanNameAndTreehousesAndHousesNearTreesAndRanchesForPeople
WhoReallyLikeFarmAnimalsAndRanchesForPeopleWhoJustFeelKindOf
SoSoAboutFarmAnimalsAndRanchesInGeneralAndCliffHousesAndRewards
AndYesWeAreSurprisedYouAreStillTypingAtThisPointButHeyWeStillHave
MoreAccomodationsSoWeWillJustKeepListingThemBroBroAndBeach
GetawaysAndSnowyGetawaysAndThoseAreTheOnlyTwoKindsOfGetaways
AndMansionsAndLoftsAndFarmStaysAndFarmStayRetreatsSpecifically
InNewZealandBecauseNothingSaysLuxuryLikeAnExcessOfHayAndGoat
NoisesAndIceHotelsAndIceCabinsAndIceLodgesAndHotelsWithBalcony
CapabilitiesAndHotelsWithRooftopsBecauseEveryHotelNeedsARoofItIs
KindOfJustLogisticalAndTimesharesAndCountryHomesAndPalazzinas
AndYesWeKnowWhatPalazzinasAreDontActLikeWeDontWhoIsTheExpertHere
AndPenthousesAndManorsAndStatelyManorsWhichFeelPrettySimilar
AndTownhousesAndPalacesAndHousesAndCasasWhichAreHouses
ButInSpanishAndGuestHousesForWomenNamedTammyWhoLiveForA
GreatDealAndRewardsForEveryoneElseWhoLikesAGreatDealAndAllTypes
OfPlacesForPetsAndAllTypesOfPlacesForNotPetsAndThemedHotels
AndPirateHotelsAndFairyTaleHotelsAndHauntedHotelsAndHaunted
MotelsOrToPutItAnotherWayMotelsAndYesWeAreStillGoingAndFamily
ResortsAndPlacesNearGoatYogaAndPlacesWherePeopleHaveMuscles
AndPlacesThatServeMelonBetweenTheHoursOf6And10AMAndHouse
YachtsAndYachtClubsAndOtherThingsOnOrNearWaterAndDolphin
MotelsInLowerSanDiegoAndAlsoYurts.com

 

Source


  • 108
  •  
  •  
  •  
  •