TVO ชวนคนไทยลุกขึ้นสู้! ฝ่าฟันอุปสรรคข้างหน้าเริ่มที่การพัฒนาตัวเอง

  • 17.5K
  •  
  •  
  •  
  •  

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ผู้ผลิตน้ำมันพืชแบรนด์ “องุ่น” ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ชวนคนไทยลุกขึ้นสู้ฝ่าฟันอุปสรรค เหมือนดังที่ TVO เคยฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 จนผ่านมาถึงในวันนี้ ด้วยบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของ
ทีมงานและผู้บริหารที่เริ่มพัฒนาขึ้นมาจากตัวบุคคล

TVO_1

เริ่มก่อตั้ง บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครไชยศรี จำกัดเมื่อปี พ.ศ.2510 และเข้าจดทะเบียนภายใต้ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี พ.ศ.2533 แม้ว่าในปี พ.ศ.2540 ต้องประสบวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ TVO ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยดีและยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงทำให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน TVO มีกำลังการผลิต 6,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน สามารถผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน ผ่านสินค้าหลัก 2 ประเภทคือ น้ำมันบริโภคและกากถั่วเหลือง

TVO_2

ในโอกาสที่ TVO ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 จึงเชิญชวนชาวไทยร่วมพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกัน ภายใต้แนวคิด “Life Reform –
การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มที่การพัฒนาตัวเอง” โดย ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทยจำกัด (มหาชน) จึงได้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างแก่สังคมไทย เพราะเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวเอง ถ้าได้เรียนรู้  ฝึกหัด และรักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นเสมือนแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งชีวิตส่วนตัวและการอยู่ร่วมกันในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง จนนำมาซึ่งความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติในที่สุด

TVO_3

พร้อมกันนี้ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ยังได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในเรื่อง “Fight  With Yourself – อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใครคือ ตัวเอง” ซึ่งมีทั้งหมด 6 เรื่องพร้อมเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และออนไลน์

httpv://youtu.be/uvruo76LLiI

ก่อนหน้านี้ TVO ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “พอดี” ในโครงการ “สุขีกัมปานี” เพื่อส่งเสริมให้คนรู้จักพอดี รู้จักใช้ชีวิต ไม่ก้าวเข้าสู่ความ
เดือดร้อน โดยทุก 1 ดาวน์โหลดเท่ากับบริจาค 1 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่น ๆ

TVO_4


  • 17.5K
  •  
  •  
  •  
  •