ให้คนรุ่นใหม่เริ่มต้นความพอเพียง ด้วยแอพฯ “พอดี” จากโครงการ “สุขีกัมปานี” ครบรอบ 50 ปี TVO

  • 43
  •  
  •  
  •  
  •  

“คนรุ่นใหม่ในวันนี้ คืออนาคตที่ดีของประเทศในวันข้างหน้า” เพราะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ สังคม เศรษฐกิจ หรือ วัฒนธรรม ก็ตาม ล้วนต้องการพลังของวัยรุ่นหนุ่มสาวมาขับเคลื่อน เพื่อก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นในสังคมไทย

0af4d3c3-15ab-11e7-9563-6cae8b5b2800

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวโครงการ “สุขีกัมปานี”Thailand Social Enterprise รูปแบบในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เกิดความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อให้สังคมไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน

0B8A8541

โดยโครงการ “สุขีกัมปานี” นี้มาจากแนวคิด “Let’sDiscover Tomorrow” ของ ดร. วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหารของ TVO ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “TVO ยังคงเดินหน้าต่อไปบนปรัชญาและปณิธานที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คนรู้จักพอดี รู้จักใช้ชีวิต ไม่ตามกระแสนิยม วัตถุนิยม โดยเรายึดหลักความสร้างสรรค์ จริงใจ มีส่วนร่วม มั่นคงและยั่งยืน เป็นพลังขับเคลื่อนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย”

2a7f9b94-1dac-11e7-9563-6cae8b5b2800

และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ ให้วัยรุ่นรู้จักความพอดี ไม่ตามกระแสวัตถุนิยม ดำเนินชีวิตตามรอยพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สุขีกัมปานี” จึงได้ทำ แอพพลิเคชั่น “พอดี” ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งาน ได้รู้จักคิด รู้จักใช้ มีความสุขกับชีวิต ด้วยการประมวลผลความพอดีตามข้อมูลบัญชีบุคคล ซึ่งอาจทำให้เราได้เป็นจุดเริ่มต้นของ “ความพอดี” ให้สังคมได้อย่างง่ายดาย

หน้า Application

ที่สำคัญ ทุก ๆ 1 ยอดดาวน์โหลดของแอพพลิเคชั่น “พอดี” นั้น มีค่าเท่ากับ 1 บาท ซึ่งจะนำไปบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิชัยพัฒนา หากสนใจลองหยิบมาใช้สามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น “พอดี” ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sukeecompany.PorDee
และ IOS: https://itunes.apple.com/th/app/pordee/id1217575076?mt=8
และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sukeecompany.com และ FB: sukeecompany

Copyright © MarketingOops.com

 


  • 43
  •  
  •  
  •  
  •