2 คลิป จากผู้ชนะงาน “Drive DD United” กับเหตุผลเรียบง่ายว่าทำไมไม่ควรดื่ม-ไม่ควรโทรขณะขับรถ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทุกๆ ปีเราจะเห็นโครงการมากมายในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะจากข้อมูลของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เผยว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 36.2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน สูงเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศลิเบีย และสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก็คือ การดื่มสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และการใช้โทรศัพท์ในการขับรถ และแม้จะมีโครงการรณรงค์ต่างๆ มากมาย แต่ตัวเลขและสถิติการเสียชีวิตก็ลดลงน้อยมาก ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ดีที่สุดก็คือการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าชื่นชม ซึ่งดึงเอาเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปมีส่วนร่วมกับการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับรถเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย ได้แก่ โครงการ “Drive DD United” โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นแคมเปญที่เชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดในหัวข้อชื่อDrive DD United รณรงค์การเมาไม่ขับ และ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

tniOk

มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อการใช้ถนนร่วมกันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอที่สื่อถึงคุณลักษณะด้านการรณรงค์การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย และตระหนักถึงปัญหาจากการขับขี่รถยนต์ขณะมึนเมาหรือเล่นมือถือ พร้อมกับแบ่งปันแนวคิดกับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันด้วย

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทธนชาตประกันภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยรถยนต์ของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงผลเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในแต่ละปีของประเทศ ที่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศหลายด้าน เช่น การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่รวมกันปีละ 2.3 แสนล้านบาท  จึงได้จัดโครงการ “Drive DD United”  ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางท้องถนน ด้วยการสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน และแสดงความสามารถต่อยอดไปยังสาธารณชนในวงกว้างให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการขับขี่รถยนต์ขณะมึนเมาหรือใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โดยรณรงค์ผ่านรูปแบบกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “รณรงค์เมาไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ” เพื่อหาผู้ชนะไปศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนี เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาต่อยอดเพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยได้มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศในภาวะรวมต่อไป

สำหรับโครงการดังล่าวนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และระดับ ปวส.ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศอายุไม่เกิน 26 ปี เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “Drive DD United รณรงค์การเมาไม่ขับ และไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ” จากนั้นคณะกรรมการจัดคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมเพื่อรับทุนสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท นำไปพัฒนาและปรับปรุงคลิปวิดีโอต่อเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และดีที่สุด ก่อนที่จะนำผลงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วส่งกลับมาให้คณะกรรมการอีกครั้ง ให้เหลือเพียงแค่ 2 ทีมผู้ชนะเลิศใน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.ประเภทผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) และ 2.ประเภทได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) รางวัลผู้ชนะสำหรับผู้ชนะได้แก่ ทริปท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนสูงสุด พร้อมเงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท

tni2

ซึ่งได้มีการประกาศผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยผู้ชนะ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ได้แก่ ทีม NarratorHouse จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง “ชีวิตในแก้วเหล้า” สมาชิกในทีมได้แก่

 1. นายคิริเมขล์ บุญรมย์
 2. นางสาววรรณภรณ์ คงธนชำนาญ
 3. นางสาวสุวรรณา จำแนกวงษ์

ส่วนผู้ชนะเลิศ ประเภท Popularity (ได้รับคะแนนโหวตเยอะที่สุด) ได้แก่ทีม ชายฉกรรจ์ KNN จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “เราชอบนิชนันท์” สมาชิกในทีมได้แก่

 1. นายจิรัฏฐิติ เวียงสี
 2. นายนิชนันท์ รัตนารมย์
 3. นางสาวปัทมพร ปรีชาวุฒิเดช

จัดว่าเป็นงาน CSR ที่สังคมได้รับประโยชน์แบบยั่งยืน ไม่ใช่แค่เพียงการรณรงค์เรียกร้องให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เกิดความตระหนักรู้เท่านั้น แต่ยังเน้นไปที่การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เผยแพร่บอกต่อในกลุ่มเพื่อน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีของการใช้รถใช้ถนนในอนาคตต่อไปได้ ชื่นชมไอเดียในจุดนี้มากๆ เลยค่ะ.

Copyright © MarketingOops.com


 •  
 •  
 •  
 •  
 •