70 เรื่องราวประทับใจของพ่อ “The Story of Father” นิทรรศการเสมือนจริงที่เข้าชมได้ตลอด 24 ชม.

  • 290
  •  
  •  
  •  
  •  

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ เป็น 70 ปีที่มีความหายลึกซึ้งต่อประชาชนชาวไทยทุกคน เราทุกคนรู้ว่าพระองค์ทรงงานหนักมาโดยตลอดรัชสมัยของพระองค์ ด้วยพระราชกรณียกิจมากมาย ที่ทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยนั้นดีขึ้น จนทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้

The Story of Father Virtual Exhibition Clip_Hires_02

ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคต เรื่องราวต่าง ๆ ของพระองค์ ทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และคำสอนต่าง ๆ ได้ถูกนำเสนอ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีทั้งเรื่องที่เราอาจคุ้นเคยกันอยู่แล้ว และมีหลาย ๆ เรื่องที่เราอาจยังไม่เคยรู้ ไม่ได้เคยได้ยินมาก่อน

70 Stories2

นิทรรศการเสมือนจริง “The Story of Father” จึงได้ถูกจัดทำขึ้นมา ด้วยการร่วมมือระหว่าง บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อเป็นการรวบรวม  70 เรื่องราวประทับใจของพ่อ ที่ถูกนำมาถ่ายทอดในมุมมองใหม่ ในรูปแบบสารคดีเสียงความยาว 1 นาที พร้อมภาพศิลปะประกอบทั้งหมด 70 ภาพ  ที่ชาวไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ตลอด 24 ชม.

70 Stories4

โดยตัวนิทรรศการออนไลน์นั้น จะให้บรรยากาศเสมือนเดินชมนิทรรศการที่จัดอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งบรรยากาศจะเปลี่ยนไปตามข่วงเวลาที่เข้าชมในขณะนั้น ทั้งในรูปแบบ 3D Cinemagraph และภาพนิ่ง ซึ่งผู้เข้าชมนั้นสามารถหยุดรับชมหรือกดฟังซ้ำเพื่อพิจารณารายละเอียดของงานศิลปะนั้น ๆ ได้ตามแต่ความต้องการ เสมือนเข้าชมนิทรรศการจริง

The Story of Father Virtual Exhibition Clip_Hires_01

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ หนังสือ “70 Stories of Father 70 เรื่องราวดี ๆ ของพ่อ” บันทึก 70 เรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ 70 ภาพ พร้อมเรื่องราวประกอบ ที่สำคัญ ผู้อ่านสามารถรับฟังเสียงประกอบเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยการ Scan QR Code ในหนังสือนั่นเอง

หากท่านผู้อ่านสนใจเข้าชมนิทรรศการ สามารถเข้าชมได้ผ่านเว็บไซต์ www.TheStoryofFather.com เลยครับ

 


  • 290
  •  
  •  
  •  
  •  
คุณคมสัน
ชาวร็อคหัวรุนแรง นิยมฟังเพลงจากแผ่นเสียง เคยร่ำเรียนการคิดโฆษณา ปัจจุบันมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาแทนแล้วนะ