ขนส่งฯ ลงดาบ “อูเบอร์” สั่งห้ามวิ่งเด็ดขาดตั้งแต่ 9 ธ.ค. “แกร็บแท็กซี่-อีซี่แท็กซี่” รอด

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังกรมการขนส่งทางบก ออกประกาศระบุว่า การให้บริการรับส่งผู้โดยสารในลักษณะรถแท็กซี่ด้วยรถยนต์บริการและรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ “อูเบอร์แท็กซี่” เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้นั้น

กระทั่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ออกหนังสือเรียกให้ตัวแทนจากกลุ่มผู้ให้บริการในลักษณะดังกล่าว 3 รายได้แก่ แกร็บแท็กซี่  อีซี่แท็กซี่ และอูเบอร์ประเทศไทย มาพูดคุยพร้อมชี้แจงถึงข้อกำหนดกฎหมาย อีกทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน

หลังการหารือดังกล่าว นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การให้บริการรถแท็กซี่ทั้ง 3 ราย ได้แก่ แกร็บแท็กซี่  อีซี่แท็กซี่ และอูเบอร์ประเทศไทย นั้น ทางกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้ผู้ประกอบการอูเบอร์ประเทศไทย หยุดการให้บริการรถแท็กซี่ป้ายดำ หรือ อูเบอร์เอ็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม เป็นต้นไป เนื่องจากขัดต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เพราะใช้รถยนต์ผิดประเภท ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ และไม่ใช้อัตราค่าโดยสารตามที่ทางการกำหนด

สำหรับบทลงโทษเบื้องต้น คือ ปรับสูงสุดเพียง 2,000 บาท ที่ผ่านมาจับกุมไปแล้ว 10 ราย ระยะต่อไปทางกรมการขนส่งทางบก จะหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายกับการใช้รถผิดประเภท

ขณะที่แท็กซี่ป้ายเขียว หรือ อูเบอร์แบล็ก สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย คือ ให้บริการได้เฉพาะในพื้นที่สนามบิน โรงแรม และเพื่อการทัศนาจร หรือนำเที่ยวเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะต้องนำรถเข้ามาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้อง ส่วนการให้บริการของผู้ประกอบการอีก 2 ราย คือ แกร็บแท็กซี่ และอีซี่แท็กซี่ ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย เนื่องจากให้บริการผ่านรถแท็กซี่ป้ายเหลือง

uberpicHILI

วันเดียวกันนั้นเอง ทาง อูเบอร์ ประเทศไทย ก็ได้มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการออกมา ในวันที่ 9 ธ.ค. เช่นกัน โดยระบุว่า “ด้วยการให้บริการกว่า 250 เมือง จาก 50 ประเทศทั่วโลก อูเบอร์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการเดินทางในชีวิตประจำวันของแต่ละคน ช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่ากระแสการตอบรับบริการของอูเบอร์บนท้องถนนทั้งใน กรุงเทพมหานครและภูเก็ตเป็นไปอย่างดีมาก ผู้ใช้บริการคนไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใช้บริการผ่านระบบของอูเบอร์ที่ใครหลายๆ คนชื่นชอบ

อูเบอร์ คือ บริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อผู้โดยสารกับบริการเดินทางบนสมาร์ทโฟน ซึ่งทางอูเบอร์มีความตั้งใจและมุ่งหวังที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า ด้วยการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย และช่วยลดสภาพการจราจรหนาแน่นบนท้องถนน ทำให้อูเบอร์เป็นหนึ่งในทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันผู้ให้บริการก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างงานในประเทศ การให้บริการในลักษณะนี้จะยกระดับระบบการคมนาคมและนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอลตามแนวนโยบายที่รัฐต้องการขับเคลื่อน

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของโลกดิจิตอลถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดัน แนวคิด “การแบ่งปันทรัพยากรเศรษฐกิจ หรือ Sharing Economy” โดยเชื่อว่าระบบสังคมที่ดีย่อมแบ่งปันและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สุดท้ายแล้วระบบการคมนาคมในเมืองจะก้าวไปสู่การพึ่งพาทางสังคม ช่วยให้ทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการอยู่ในระบบได้อย่างมีความสุข ปรากฏการณ์นี้ได้พัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกอยู่ในขณะนี้

ในยุคพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล และ sharing economy นี้ อูเบอร์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและภาครัฐ เพื่อส่งเสริมมาตรการความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนการบริหารจัดการประสิทธิภาพของระบบการคมนาคม ด้วยการเข้าหารือและร่วมสร้างระเบียบอย่างมีตรรกะยึดหลักความต้องการและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคมา ในปัจจุบัน 14 เขตการปกครองได้ยอมรับและนำโครงสร้างการขับขี่แบบแบ่งปัน หรือที่เราเรียกว่า UberX มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ในท้ายที่สุดระบบจะพัฒนาจนนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระเบียบของโครงสร้างสำหรับการขับขี่แบบแบ่งปัน การขับขี่แบบแบ่งปันเป็นแนวคิดและระบบที่ใหม่มาก ซึ่งหากพูดเรื่องนี้เมื่อสามสี่ปีที่แล้ว คงไม่มีใครเข้าใจเพราะยังไม่มีทางเลือกของการบริการแบบนี้เลย

อูเบอร์ขอยืนยันในความตั้งใจอันดี และเคารพในการทำหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ในการรักษากฎเกณฑ์ของระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย อูเบอร์พร้อมที่จะร่วมมือกันกับทางกรมฯ เพื่อให้การสนับสนุนและนำพาศักยภาพการคมนาคมที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้เข้ากับประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือและหารือถึงกระบวนการด้านกฎระเบียบที่เหมาะสมต่อไป”


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •