สบายใจ!!! เมื่อ IAS ตรวจสอบความปลอดภัยโฆษณาบนเว็บด้วย 40 ภาษา

  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  

chargeback1

เว็บไซต์ถือเป็นหนึ่งช่องทางหรือสื่ออีกด้านหนึ่งในการนำเสนอโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อสร้างการรับรู้ Awareness แต่บางครั้งโฆษณาแฝงหรือโฆษณาเถื่อนๆ ที่ไม่เหมาะสมก็สามารถเล็ดรอดออกมาได้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อเยาวชน รวมไปถึงโฆษณแบบลวงหรือโฆษณาขายของผิดกฎหมาย ยิ่งส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้สถาบัน Integral Ad Science (IAS) จึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ถึงโฆษณาต่างๆ ที่มีความไม่เหมาะสม แต่แรกเริ่มการก่อตั้งนั้นสถาบันสามารถรองรับการตรวจสอบในระบบได้เพียง 9 ภาษาในภาคพื้นยุโรปเท่านั้น เป็นการเปิดช่องว่างด้านภาษาที่ทำให้โฆษณาไม่เหมาะสมในภาษาอื่น สามารถเล็ดรอดการตรวจสอบและวิเคราะหืจากสถาบันไปได้

IAS_logo_blue_bg-1260x840

นายPhill Hayman หัวหน้าฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรมของ IAS จึงได้ปรับปรุงให้ระบบสามารถรองรับได้กว่า 40 ภาษาทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต่างๆ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยสถาบัน IAS แบ่งประเภทโฆษณาที่ไม่เหมาะสมออกเป็น 8 ประเภทใหญ่ด้วยกัน ประกอบด้วย โฆษณาที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ทั้งด้านเพศและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, โฆษณาปลอมหลอกลวง, โฆษณาเชิญชวนเล่นการพนัน, โฆษณาที่เน้นคำพูดแสดงความเกลียดชัง, โฆษณาชวนดาวน์โหลดที่ผิดกฎหมาย, โฆษณาด้านยาเสพติด, โฆษณาที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสม และโฆษณาที่เน้นความรุนแรง โดยการคัดกรองจะแบ่งออกความเสี่ยงระดับต่ำ, ปานกลาง, สูงและสูงมาก

Primus---Today-is-a-Primus-day

การปรับปรุงให้ระบบสามารถรองรับภาษาที่เพิ่มมากขึ้น ถูกพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์และนักภาษาศาสตร์ของ IAS ปัจจุบันได้เพิ่มภาษาจากยุโรปตะวันออก, ภาษาชาวนอร์ดิกและเอเชีย ซึ่งภาษาในเอเชียมีการเพิ่มภาษา อาทิ ภาษาจีนกลางทั้งแบบทั่วไปและแบบดั้งเดิม, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาตากาล็อก, ภาษาเกาหลีและภาษาไทย โดยในอนาคต IAS มีแผนงานที่ปรับปรุงพัฒนาภาษาสำหรับประเทศจีนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 

Source: Campaign


  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา