LEGO เปิดหลักสูตร SPIKE Prime เสริมทักษะนักประดิษฐ์แก่นักเรียน ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคต

  • 53
  •  
  •  
  •  
  •  

Lego’s Spike Prime
ที่มา education.lego.com

ในช่วงชีวิตหนึ่งของการเป็นเด็ก หลายคนคงเคยมีประสบการณ์การเล่น ‘ตัวต่อ’ หรือที่เรามักเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า เลโก้ (LEGO) กันมาบ้าง ซึ่งการเล่นตัวต่อจะช่วยเพิ่มทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา อยากประกอบเป็นรูปร่างแบบนี้ต้องใช้ตัวต่อชิ้นไหนถึงเหมาะสม สามารถต่อได้เรื่อยๆ โดยไม่จำกัดจินตนาการ โรงเรียนบางแห่งใช้เลโก้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน แม้จะไม่ได้ถูกบรรจุในแบบแผนการศึกษาก็ตาม เพราะเชื่อว่ามันสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้ดังกล่าวได้

Lego’s Spike Prime
ที่มา education.lego.com

ล่าสุด ผู้ผลิตแบรนด์ตัวต่อเลโก้ ในรัฐนิวยอร์ก ได้เปิดชุดหลักสูตรการเรียนการสอน “LEGO® Education SPIKE™ Prime” โดยมุ่งเสริมทักษะด้าน STEM (Science Technology Engineering and Mathematics Education) คือ การศึกษาเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนเกรด 6-8 (อายุ 11-14 ปี)

Lego’s Spike Prime
ที่มา education.lego.com

ชุดอุปกรณ์ Lego Spike Prime จะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ มีตัวต่อเลโก้มากกว่า 500 ชิ้น มี Servo motor หรือแผงระบบไฟฟ้าคอนโทรลและเครื่องกล เพื่อควบคุมให้หุ่นยนต์เลโก้สามารถเคลื่อนไหวได้ มาพร้อมกับชุดโปรแกรมซอฟต์แวร์การเขียนโค้ดบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ฟังดูแล้วอาจเป็นเรื่องที่ดูซับซ้อน แต่ทางแบรนด์เลโก้ยืนยันว่า Lego Spike Prime สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในแง่ของการประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ หรือการเขียนโปรแกรมในภาษาที่ค่อนข้างธรรมดา นอกจากนี้อุปกรณ์ชุดดังกล่าวจะได้รับการดูแลจากคุณครู ภายใต้แผนการสอนของ Lego Education การเรียน Lego Spike Prime สามารถใช้เวลาเรียนเพียง 45 หรือ 1 คาบเรียนเท่านั้น ช่วยให้เด็กมีความรู้พื้นฐานด้านการประดิษฐ์ ต่อยอดสู่นักวิศวกรในอนาคต

Lego’s Spike Prime
ที่มา education.lego.com

อย่างไรก็ตาม Lego Spike Prime เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาและไม่ใช่ของเล่นสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ดังนั้นกระบวนการการใช้งานจึงมุ่งเน้นไปที่ครูกับเด็กนักเรียน เพื่อออกแบบหุ่นยนต์เสริมทักษะการเรียนและการทำงานร่วมกัน คุณครูจำเป็นต้องตรวจสอบการเรียนรู้ของเด็กอย่างใกล้ชิด สำหรับ Lego Spike Prime มีราคาอยู่ที่ $ 330 หรือ 10,500 บาท หนึ่งชุดสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 4 คน

ที่มา : education.lego.comengadget.com


  • 53
  •  
  •  
  •  
  •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14