หนังสือแนะนำ “Seamless Marketing Communication” สื่อสารการตลาดแบบไร้รอยต่อ

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  

"Seamless Marketing Communication" สื่อสารการตลาดแบบไร้รอยต่อ
“Seamless Marketing Communication” สื่อสารการตลาดแบบไร้รอยต่อ

“Seamless Marketing Communication” สื่อสารการตลาดแบบไร้รอยต่อ เป็นหนังสือการตลาดเล่มล่าสุด เขียนโดย สโรจ เลาหศิริ มือดีด้านกลยุทธ์การตลาดของไทย ที่มีคนติดตาม Clubhouse มากกว่า 50,000 คน กับหนังสือที่จะตอบคำถาม ชวนทำความเข้าใจถึงการสื่อสารการตลาดอย่างไรให้ครบทุกมิติ ให้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ให้เข้าใจผู้รับสาร ให้เข้าใจตัวเอง และให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ถูกรวบรวมจากประสบการณ์ที่คุณสโรจ ได้มาตลอดระยะเวลาการทำงานด้านการตลาด ตั้งแต่เริ่มต้นสายงานการตลาดในยุคที่เปลี่ยนผ่าน ตั้งแต่การทำภาพยนตร์โฆษณาแบบ Mass Media การอยู่ในยุคเริ่มต้นของ YouTube และ Facebook ที่ในตอนนั้นยังไม่มีโฆษณา  ไปจนถึงยุคของ On-demand Media หรือ Personalized Communication โดยสิ่งที่นำเสนอผ่านหนังสือเล่มนี้ จะโฟกัสที่การสื่อสารการตลาด เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แนวคิดการทำคอนเทนต์สร้างความเข้าใจในรูปแบบการสื่อสารจากโลกเดิมสู่โลกใหม่


  • 18
  •  
  •  
  •  
  •