ทำความรู้จัก ‘ทางรัฐ’ แอพฯเดียวที่จะให้คุณทำได้ ‘ทุกธุรกรรมของรัฐ’

  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  

จะดีแค่ไหน หากเราสามารถเข้าถึงบริการของรัฐที่หลากหลายผ่านช่องทางเดียว ไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอรับการบริการต่าง ๆ และนั่นเป็นที่มาของแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’

‘ทางรัฐ’ คือแอพฯอะไร ?

ทางรัฐ เป็นแอพฯ พอร์ทัลกลางที่ออกแบบมาเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล ด้วยการรวบรวมบริการสำคัญของภาครัฐมาอยู่ที่นี้ภายในแอพฯเดียว สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และระบบ android

ปัจจุบันมีบริการเด่นที่พร้อมให้บริการประชาชนกว่า 30 บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร เช็คโฉนดที่ดิน สิทธิหลักประกันสุขภาพ บริการค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code เป็นต้น

ในอนาคตจะมีการขยายบริการที่ครอบคลุมกว่า 100 บริการ เพื่อจะให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และให้แอพฯนี้เป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

โดยแอพฯดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้ แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) ซึ่งภาครัฐบาลต้องการผลักดันให้แผนนี้เป็นระบบกลางของประเทศ (Citizen Portal) ที่รวบรวมงานบริการภาครัฐไว้ในแหล่งเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อราชการผ่านทางออนไลน์


  • 22
  •  
  •  
  •  
  •