ตะลึง!!! เทคโนโลยี VR เจ๋งจริง เป็นได้มากกว่าแค่เกมส์

  • 122
  •  
  •  
  •  
  •  

doctor with stethoscope and virtual screen

เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีมีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ ซึ่งหากใช้ในด้านที่ไม่เหมาะสม นอกจากจะไม่สามารถใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีได้ไม่เต็มที่แล้ว ยังเสียทั้งเงินและเวลามากเกินไป ในทางกลับกันหากนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่และคุณค่าของผลที่ตามมา

เทคโนโลยี VR หรือการนำเสนอภาพเสมือนจริง กำลังเป็นที่แพร่หลายและนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการยิ่งในเรื่องของความบันเทิงอย่างเช่นเกมส์และการศึกษา แต่เชื่อหรือไม่ว่า VR กำลังจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในวงการแพทย์

โดย Masahiko Sumitani หัวหน้าแผนกอาการปวดและการใช้ยารักษาแบบประคับประคองที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยโตเกียว ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการนำเทคโนโลยี VR เข้ามารักษาผู้ป่วยที่ประสบอาการปวดแขนขาอย่างรุนแรง อันเป็นผลมาจากการตัดแขนขา

n-tech-a-20161010

ซึ่ง Masahiko อธิบายว่า การตัดแขนขาออกไปทำให้เส้นประสาทบริเวณนั้นได้รับผลกระทบรุนแรง อีกทั้งสมองจะสั่งให้กระตุ้นระบบประสาทเพื่อตรวจสอบหาอวัยวะที่ขาดหายไป ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดดังกล่าว การใช้เทคโนโลยี VR จะช่วยให้ผู้ป่วยหลอกสมองว่า ยังมีอวัยวะส่วนนั้นอยู่เพื่อลดการตรวจสอบของสมอง

จากการทดลองกับผู้ป่วยที่ถูกตัดแขนจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ผลปรากฎว่ามีผู้ป่วยจำนวน 6 รายที่อาการปวดบรรเทาลง ซึ่งการรักษาจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดใช้ระยะเวลาในการรักษาทั้งสิ้น 2-6 เดือน โดยยังคงมีการใช้ยาร่วมด้วย

68874

Masahiko เชื่ออีกว่าใน 2-3 ปีนี้ การรักษาด้วย VR จะได้รับความนิยมและเป้นที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการรักษาด้วยเทคนิคการแพทย์ด้านอื่นๆ


  • 122
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE