เผย 10 รหัสผ่านที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด ถ้าไม่อยากให้ข้อมูลรั่วไหล

  • 92
  •  
  •  
  •  
  •  

2016-11-07-image-4-700

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ข้อมูลถูกแฮกได้ง่ายที่สุดคือ รหัสผ่าน บางคนอาจใช้วันเกิด เลขที่บ้าน หรืออะไรที่อยู่ใกล้ตัว Yahoo ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านที่นิยมใช้มากที่สุด

อันดับ 1 “123456”
อันดับ 2 “Password”
อันดับ 3 “Welcome”
อันดับ 4 “ninja”
อันดับ 5 “abc123”
อันดับ 6 “123456789”
อันดับ 7 “12345678”
อันดับ 8 “sunshine”
อันดับ 9 “princess”
อันดับ 10 “qwerty.”

จากทั้ง 10 อันดับนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ นอกจากนี้ รหัสผ่านที่เป็นชื่อของผู้ใช้ และวันเกิดก็อาจไม่ปลอดภัยเสมอไป
Source


  • 92
  •  
  •  
  •  
  •