เตรียมรับมือ Post – Digital Era “โลกหลังยุคดิจิทัล” เมื่อความสำเร็จขององค์กร ไม่ได้มาจาก “เทคโนโลยี” อย่างเดียว

  • 271
  •  
  •  
  •  
  •  

Post Digital Era

อาจมองว่าเป็นเรื่องน่าแปลกใจอยู่ไม่น้อย จากสภาวะปัจจุบันที่ภาคธุรกิจต่างวิ่ง 4 x 100 เร่งฝีเท้าเข้าหาเทคโนโลยีทรงประสิทธิภาพ เพื่อส่งตัวเองให้พ้นสถานการณ์ Digital Disruption แต่ล่าสุด มีข้อมูลน่าสนใจระบุว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า…สถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นเดิม!

เนื่องจากองค์กรมีแนวโน้ม เข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า Post – Digital Era หรือ หลังยุคดิจิทัล ซึ่งมีนัยยะว่า ความสำเร็จขององค์กรจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชุดใหม่ ในการสร้างความสมจริงและประสบการณ์ตรงใจลูกค้า พนักงาน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ขณะที่ภาคธุรกิจของไทย ก็ยังจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ ความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงปลอดภัย

ประเด็นดังกล่าวได้รับการเปิดเผยโดย “เอคเซนเชอร์ เทคโนโลยี วิชั่น 2019” รายงานประจำปีของ “เอคเซนเชอร์” (Accenture) ที่ทำออกมาเพื่อคาดการณ์แนวโน้มหลักด้านเทคโนโลยีที่จะส่งผลให้มีการจำกัดความธุรกิจใหม่ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ธุรกิจที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลนั้น ต่างมองหาจุดเด่นเฉพาะที่เป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจ อาทิ บริการเชิงนวัตกรรม ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น หรือ การตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลได้ดีขึ้น ส่วนบริษัทในโลกหลังยุคดิจิทัล…มองไปไกลกว่าการแข่งขัน โดยพยายามรวมจุดแข็งต่าง ๆ มาเปลี่ยนกลไกของตลาด จากที่เคยเป็นตลาดเดียวก็กลายเป็นหลายตลาด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะในระยะเวลาหรือสถานการณ์นั้น ๆ

สำหรับรายงานฉบับดังกล่าว ใช้การรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกของรายงานเทคโนโลยี วิชั่น ซึ่งทำการสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม รวมถึงผู้บริหารในเอคเซนเชอร์ร่วม 100 คน ขณะเดียวกันเอคเซนเชอร์ รีเสิร์ช ยังได้จัดทำการสำรวจออนไลน์ไปยังผู้บริหารธุรกิจและไอที ราว 6,672 คน โดยผู้ตอบแบบสำรวจล้วนเป็นผู้บริหารระดับอาวุโส (C-level) และกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ใน 27 ประเทศ ร่วม 20 อุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

technology

ทั้งนี้ รายงานประจำปีฉบับดังกล่าวถูกนำเสนอในหัวข้อ “โลกหลังยุคดิจิทัลอยู่เบื้องหน้าเราแล้ว – คุณพร้อมสำหรับอนาคตแล้วหรือยัง” (The Post-Digital Era is Upon Us – Are You Ready for What’s Next ?) ได้ตอกย้ำการที่องค์กรต่าง ๆ ได้เดินทางมาถึงจุดพลิกผัน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลได้ช่วยให้บริษัทเข้าใจลูกค้าได้ดีเพราะมีฐานข้อมูลใหม่เชิงลึก ทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า และยังช่วยขยายระบบนิเวศให้เชื่อมถึงพันธมิตรใหม่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากดิจิทัลไม่ได้สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเมื่อนำเข้ามาใช้งาน

79% ของผู้บริหารธุรกิจและดูแลด้านไอทีที่ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสื่อสังคม โมบายล์ อนาเลติกส์ และคลาวด์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานเทคโนโลยีหลักขององค์กร”

คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย ทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่า โลกหลังยุคดิจิทัล ไม่ได้แปลว่าหมดยุคของดิจิทัลแล้ว แต่เรากำลังตั้งคำถามใหม่ว่าขณะที่ทุกองค์กรได้พัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลกันหมด อะไรจะทำให้คุณต่างจากคนอื่น

5 เทรนด์เทคโนโลยี ที่องค์กรต้องรับมืออย่างเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม ได้มีการหยิบยก 5 แนวโน้มด้านเทคโนโลยี ที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องรับมือ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่…

innovation

DARQ Power

โดยเทคโนโลยี DARQ ได้แก่ Distributed ledger แบบบล็อกเชนที่กระจายข้อมูลเชื่อมโยงกัน, Artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์, Extended reality ความเป็นจริงขยาย และ Quantum computing การประมวลผลควอนตัม ซึ่งกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยผลักดันให้เกิดขีดความสามารถใหม่ ๆ และเปิดโลกให้ธุรกิจมองภาพรวมอุตสาหกรรมในมุมใหม่ โดยในมุมผู้ตอบแบบสำรวจได้เรียงลำดับเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อองค์กรของตนมากที่สุดในช่วง 3 ปีข้างหน้า ซึ่งพบว่า 41% ของผู้บริหารให้เทคโนโลยี AI มาเป็นอันดับหนึ่ง มากกว่าเทคโนโลยีอื่นในกลุ่ม DARQ

Get to Know Me

ถอดรหัสลูกค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเข้าถึงโอกาสเฉพาะเจาะกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีได้ช่วยสร้างอัตลักษณ์ทางเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคแต่ละราย ซึ่งการรู้จักตัวตนของลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญต่อการทำความเข้าใจลูกค้าคนรุ่นใหม่ ทำให้สามารถสร้างสัมพันธ์ผ่านประสบการณ์ที่ตอบโจทย์เฉพาะตัวและมีคุณค่าสาระ ซึ่ง 83% ของผู้ตอบแบบสำรวจนี้เปิดเผยว่าโครงสร้างประชากรดิจิทัลทำให้องค์กรต้องใช้วิธีการใหม่ในการหาโอกาสทางการตลาดเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ยังไม่มีใครตอบโจทย์

Human + Worker

ปรับที่ทำงาน หรือปิดกั้นคนทำงาน เมื่อคนทำงานกลายเป็น Human+ ซึ่งหมายถึงคนที่มาพร้อมชุดทักษะและความรู้ บวกด้วยขีดความสามารถที่สั่งสมและพัฒนาขึ้นตามความสามารถของเทคโนโลยี กิจการต่าง ๆ จึงต้องสนับสนุนการทำงานรูปแบบใหม่ในช่วงหลังยุคดิจิทัล โดย 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ เชื่อว่าพนักงานของตนมีความคุ้นเคยและเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมากกว่าองค์กร ส่งผลให้คนทำงานต้อง “รอ” ให้องค์กรของตนก้าวตามให้ทัน

Secure Us to Secure Me

องค์กรไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นตัวนำ เมื่อธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบนิเวศต้องอาศัยการเชื่อมต่อถึงกัน แต่ความเชื่อมโยงเหล่านั้นกลับเพิ่มความเสี่ยงเข้ามาด้วย ธุรกิจชั้นนำตระหนักดีว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด แต่กลับมีผู้บริหารเพียง 29% ที่ตอบแบบสำรวจนี้ ระบุว่าทราบดีว่าพันธมิตรในระบบนิเวศของตนได้ดำเนินการอย่างจริงจังด้านมาตรฐานความปลอดภัย และมีความสามารถในการแก้ไขฟื้นฟูระบบได้ทันท่วงที

MyMarkets

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ทันที “เดี๋ยวนี้ ตอนนี้” เทคโนโลยีได้สร้างโลกที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เฉพาะตัวที่สรรสร้างได้ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงต้องปรับองค์กรใหม่ให้ก้าวทัน สามารถค้นหาและไขว่คว้าโอกาสเหล่านั้น ซึ่งหมายความว่าจะต้องมองโอกาสแต่ละอย่างให้เป็นเหมือนหนึ่งตลาดหรือเป็นตลาดเฉพาะกิจ โดยมีผู้บริหารราว 85% ที่ตอบแบบสอบถามนี้ เปิดเผยว่า การบูรณาการทั้งการตอบโจทย์แต่ละบุคคลและการนำเสนอแบบเรียลไทม์เข้าด้วยกัน จะเป็นคลื่นลูกถัดไปของความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ

business

ทิศทางองค์กรไทย…

– 95% ของผู้ตอบแบบสำรวจได้เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีในกลุ่ม DARQ แล้วหนึ่งประเภทหรือมากกว่านั้น

– ขณะที่ 90% เห็นด้วย ว่าโครงสร้างประชากรดิจิทัลทำให้องค์กรต้องใช้วิธีการใหม่ในการหาโอกาสทางการตลาดเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ยังไม่มีใครตอบโจทย์

– 60% เห็นด้วยว่า พนักงานของตนมีความคุ้นเคยและเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมากกว่าองค์กร ส่งผลให้คนทำงานต้อง “รอ” ให้องค์กรของตนก้าวตามให้ทัน

– แต่มีเพียง 28% เท่านั้นที่ยอมรับว่า รู้ดีว่าพันธมิตรในระบบนิเวศของตนได้ดำเนินการอย่างจริงจังด้านมาตรฐานความปลอดภัย และมีความสามารถในการแก้ไขฟื้นฟู

– ส่วน 95% ยอมรับว่าการบูรณาการทั้งการตอบโจทย์แต่ละบุคคลและการนำเสนอแบบเรียลไทม์เข้าด้วยกัน จะเป็นคลื่นลูกถัดไปของความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ


  • 271
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน