ภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่อุปสรรค! “KTC” ประกาศเร่งสปีด – พลิกเกม สร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ

  • 77
  •  
  •  
  •  
  •  

KTC 01

เพราะความท้าทายใน “ยุคดิจิทัล” เกิดขึ้นกับธุรกิจทุกอุตสาหกรรม เรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นหลาย ๆ องค์กรลุกขึ้นมา “เร่งเครื่อง” เพื่อรับพฤติกรรมผู้บริโภค และเทรนด์ธุรกิจที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ไม่เว้นแม่แต่ “ภาคการเงิน”

“KTC” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก็เช่นกัน หลังจากเพิ่งอัพเดททิศทางธุรกิจว่าจะขยับตัวสู่แนวทางใหม่ “Personalized marketing” ให้ความสำคัญกับเรื่อง Customer Experience และ Customer Journey มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและการแข่งขันอย่างเข้มข้นในธุรกิจบัตรเครดิต แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักที่องค์กรจะเริ่มดำเนินการ เพราะเป้าหมายและทิศทางของปี 2563 นั้น KTC ต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกหลายเรื่อง!

ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายภาพรวมของ KTC ในปี 2563 ว่า ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ แต่เรามั่นใจว่าจะเติบโตต่อไปได้แม้ปีที่ผ่านมาจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากหลาย ๆ ปัจจัยที่กำลังจะเกิดขึ้น

“วันนี้ตัวตนของ KTC คล้ายกับการเข้าป่าส่องสัตว์เหมือน Game Drive ที่เราทำกันในแอฟริกาใต้ เพราะสัตว์แต่ละตัวล้วนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา เราจึงต้องเรียนรู้ว่าเวลาที่เหมาะสมและถูกต้องสำหรับการจะเข้าป่าแล้วได้เจอสัตว์พวกนั้นต้องไปเมื่อไหร่ อยากเห็นสัตว์หาชมยากอย่างสิงโตต้องไปช่วงเวลาไหน สิ่งเหล่านี้ คือ Authenticity เช่นเดียวกับแนวทางของ KTC เพราะวันนี้เราอยากทำเฉพาะอะไรที่เป็นของแท้ ของจริง”

KTC 02

จากทิศทางธุรกิจปี 2563 ที่ CEO ออกมาประกาศไว้ว่า แม้สภาพเศรษฐกิจจะยังไม่ใช่ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ KTC แต่กลยุทธ์และสถานการณ์ต่าง ๆ จะทำให้องค์กรเลือกดำเนินการอย่าง “เข้มงวด” มากกว่าที่เคย

ปักธงสู่ “แพลตฟอร์มการเงิน” ที่ “เป็นมิตร – เคียงข้าง” คนไทย

นอกจากการสร้างเป้าหมาย ทั้งการเติบโตและการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจแล้ว KTC ยังมีวิสัยทัศน์ในการเป็น “แพลตฟอร์มการเงินหลัก” ด้วยการเคียงข้างคนไทยภายใต้ 2 แพลตฟอร์ม คือ “การชำระเงิน” และ “สินเชื่อรายย่อย” โดยมุ่งเน้น 3 จุดแข็ง คือ ปลอดภัย รวดเร็ว และสร้างประสบการณ์ที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกและคนไทย รองรับการขยายธุรกิจใหม่เข้าไปในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันและธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพิ่มเติมจากธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้เคทีซีสามารถนำเสนอสินเชื่อให้กับผู้บริโภคได้หลากหลายและครบวงจร ทั้ง “สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” “พิโกพลัส” (สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ให้กับรายย่อยระดับจังหวัด) และธุรกิจ “นาโนไฟแนนซ์” (สินเชื่อรายย่อยสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน) ซึ่งทยอยเปิดให้บริการแล้ว และคาดว่าทั้ง 3 ธุรกิจใหม่นี้ จะสามารถเริ่มรับรู้กำไรได้ประมาณ 18-24 เดือน นับตั้งแต่วันที่ดำเนินธุรกิจจริง

ขอเป็นหนึ่งใน “Agile Organism”

ขณะเดียวกัน KTC ยังบอกจะปรับตัวครั้งใหญ่สู่การเป็น “องค์กรคล่องตัว” (Agile Organism) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจให้ตรงและเท่าทันกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแนวคิดการทำงานแบบเดิม ๆ ที่เหมือนเครื่องจักร ไปสู่การทำงานแบบใหม่ที่มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน ยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่…

KTC 03

Strategy : สร้างโอกาสและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสมาชิกเคทีซีและสังคมไทย

Structure : กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรให้ชัดเจน สนับสนุนให้บุคลากรในทีมดูแลงานและแก้ปัญหาได้เอง สร้างผลงานที่ดี

Process : คิดวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงาน สร้างวงจรแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจ ลดความเสี่ยงและสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น

People : ยึดโยงคนที่มีความสามารถโดดเด่นเข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

Technology : เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ต้องผนวกเข้ากับทุกมิติขององค์กร” 

บัตรเครดิตยุคดิจิทัลต้อง “Everyone Everyday and Everywhere”

เรื่องนี้ พิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต KTC กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา แต่ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC สามารถเติบโตได้ 10% หรือประมาณ 150,000 ล้านบาท และคาดว่าสิ้นปีนี้จะสามารถรักษาสัดส่วนการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยรวมได้ที่ประมาณ 10%

ส่วนปี 2563 แนวคิดการทำตลาดบัตรเครดิตเคทีซีที่กำหนดไว้คือ Everyone, everyday, and everywhere ด้วยเป้าหมายที่ต้องการ KTC เป็นบัตรที่สมาชิกเลือกใช้ทุกวันและทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ การใช้จ่ายที่ร้านค้าในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม นอกจากการมุ่งเน้นความคุ้มค่าผ่านคะแนน KTC FOREVER แล้ว บริษัทจะให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับสมาชิก ทั้งสร้างความมั่นใจ ความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บัตร รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิก โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการเรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อนำเสนอสิ่งที่สมาชิกบัตรชื่นชอบ รวมทั้งจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่ไปกับความรู้และประสบการณ์ของทีมการตลาดเพื่อสรรสร้างสิ่งที่แตกต่าง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายพันธมิตรร้านค้าให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของสมาชิกมาก และการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกบัตรได้รับทราบข้อมูลที่ตรงใจ มีประโยชน์ และไม่พลาดโปรโมชั่น

KTC 04

ทำสินเชื่อบุคคลต้อง “เติบโตอย่างยั่งยืน”

พิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้อำนวยการ – ธุรกิจสินเชื่อบุคคล KTC เล่าว่า ปี 2563 กลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อบุคคลจะให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีแผนเพิ่มปริมาณสินเชื่อพร้อมสร้างคุณภาพหนี้ที่ดีขึ้น ด้วย 4 แกนหลัก ได้แก่ 1. มุ่งหาสมาชิกใหม่ที่มีความต้องการสินเชื่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เนื่องจากการใช้วงเงินอย่างมีวัตถุประสงค์แสดงถึงการวางแผนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต และวินัยทางการเงินที่ดี โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณลูกค้าและพันธมิตรในกลุ่มสินเชื่อเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น

2. มุ่งรักษาฐานสมาชิกปัจจุบันให้มีความผูกพันกับเคทีซีและเป็นบัตรที่ลูกค้านึกถึงเป็นใบแรก พร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสมาชิกที่มีวินัยการชำระเงินที่ดี ผ่านแคมเปญที่โดนใจสมาชิกตลอดกาล เช่น โครงการเคลียร์หนี้เกลี้ยง โครงการเหมาเหมาจ่ายดอกเบี้ยเพียง 199 บาท รวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำเสนอโปรโมชั่นที่สมาชิกต้องการอย่างแท้จริง

3. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจขั้นสูงสุด ด้วยบริการใหม่เพิ่มวงเงินฉุกเฉินที่สามารถทำรายการด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง อนุมัติรับวงเงินทันทีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าให้มากขึ้น พัฒนาบริการเบิกเงินสดออนไลน์ผ่านแอป “KTC Mobile” ตลอด 24 ชั่วโมงแบบเรียลไทม์ และจะเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานบัตรกดเงินสด “KTC พราว”ให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของสังคมไร้เงินสดที่ผู้บริโภคสามารถใช้บัตรได้ทุกที่ ทุกเวลา

4. มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกัน โดยสร้างวินัยทางการเงินผ่านกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ (Financial Literacy) และบทความที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบของสื่อที่เข้าใจง่าย พร้อมต่อยอดการจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปแบ่งปันความรู้เพื่อประกอบอาชีพพร้อมให้คำแนะนำด้านการลงทุนเพื่อนำไปสร้างรายได้ในอนาคต

KTC 05

เปลี่ยน “ความท้าทาย” เป็น “โอกาส”

ปิยศักดิ์ เตชะเสน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – ช่องทางจัดจำหน่ายและธุรกิจร้านค้า KTC อธิบายว่า ความท้าทายเป็นการสร้างโอกาสที่ดีแก่ KTC ทำให้บริษัทเลือกปรับกลยุทธ์ปี 2563 ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลายและครบวงจรมากขึ้น เพื่อทำให้เรามีทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อยได้อย่างครอบคลุม

พร้อมกันนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายสมาชิกบัตรเครดิตใหม่ 350,000 ใบ และบัตรกดเงินสด KTC พราว 210,000 ใบ รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “สินเชื่อเคทีซีพี่เบิ้ม” ที่ประกอบด้วยสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อเงินสด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นพนักงานซึ่งมีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยจะมุ่งเน้นช่องทางการรับสมัครผ่านทางออนไลน์มากขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิกทุกรายที่สนใจสมัครผลิตภัณฑ์ KTC ส่วนช่องทางหลักในการสรรหาสมาชิกสินเชื่อผ่านธนาคารกรุงไทย และผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเคทีซีอิสระ (Outsource Sales) จะเน้นการเพิ่มจำนวนและศักยภาพตัวแทนขายให้สูงขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม KTC ยังวางกลยุทธ์ขยายพันธมิตรร้านค้าในปี 2563 ด้วยการนำเสนอบริการรับชำระที่ตอบโจทย์ความต้องการร้านค้ากลุ่มพันธมิตร เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการและสร้างการเติบโตแก่บริษัท ด้วยบริการผ่อนชำระ “KTC FLEXI” ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายฐานร้านค้าในกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะร้านค้าอาลีเพย์ (Alipay) ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อรองรับการจับจ่ายของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยและกลุ่มชาวจีนที่พักอาศัยในไทย พร้อมกับการนำเสนอ Payment Solutions ใหม่ ๆ เพื่อรุกเข้าธุรกิจร้านค้าออนไลน์ โดยเน้นความปลอดภัยในการทำธุรกรรมที่ได้มาตรฐานสากลและความสะดวกรวดเร็วเป็นสำคัญ รองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ E-commerce และ Social Commerce รวมถึงพัฒนาการให้บริการและนวัตกรรมการรับชำระ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจร้านค้าเปลี่ยนมารับชำระด้วยบัตรเครดิตแทนการรับชำระด้วยเงินสดแบบเดิม

KTC 06

เพิ่มศักยภาพการบริหารต้นทุนเงิน – เล็งระดมทุนผ่านหุ้นกู้ระยะยาว

ส่วน ชุติเดช ชยุติ ซีเอฟโอ KTC เล่าถึงสถานการณ์การเงินว่า บริษัทยังคงมีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง คาดว่าสิ้นปีนี้จะสามารถทำกำไรได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากจำนวนฐานสมาชิกบัตรที่มากขึ้น พอร์ตลูกหนี้มีคุณภาพ และการควบคุมต้นทุนการเงินที่ดี ส่วนกลยุทธ์การบริหารเงินของ KTC ในปี 2563 บริษัทจะมุ่งประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารต้นทุนเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแผนระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ระยะยาว 5-10 ปี เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและรองรับการขยายตัวของธุรกิจใหม่อีกประมาณ 11,000 ล้านบาท

โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 KTC มีกำไรสุทธิ 4,205 ล้านบาท พอร์ตลูกหนี้การค้ารวมเท่ากับ 79,618 ล้านบาท (ขยายตัว 9%) ฐานสมาชิกรวม 3.43 ล้านบัญชี (เติบโต 6%) แบ่งเป็นบัตรเครดิต 2,460,595 บัตร (ขยายตัว 7%) พอร์ตลูกหนี้บัตรเครดิตรวม 51,137 ล้านบาท (ขยายตัว 10%) สินเชื่อบุคคล 973,356 บัญชี (ขยายตัว 5%) ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลรวม 28,219 ล้านบาท (เติบโต 9%)

 

อ่านเพิ่มเติม :

จับตาการพลิกกลยุทธ์ของ ‘KTC’ ในยุคดิจิทัล ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่หัวใจ คือ Personalize Marketing


  • 77
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน