“เจริญพระราชไมตรี” หนึ่งในพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ ที่สำคัญยิ่งต่อประเทศไทยรวบรวมไว้ใน “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี”

  • 777
  •  
  •  
  •  
  •  

KBank_1

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มหาราชที่ทั่วโลกแซ่ซ้องสรรเสริญ ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทย และยังรวมไปถึงหลายประเทศที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระองค์ไปปฏิบัติ จนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำที่ว่า “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

หนึ่งในพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งคือการเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประเทศและในระดับประชาชนระหว่างประเทศ ยังรวมไปถึงการค้าพาณิชย์ที่เรียกได้ว่าการเจริญพระราชไมตรีคือการเปิดประตูการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการขยายตลาดเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเจริญขึ้น

ตลอดระยะที่ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า ๗๐ ปี พระองค์ทรงเจริญพระราชไมตรีกับ ๒๘ ประเทศและอีก ๑ นครรัฐในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๒ ถึง พ.ศ.๒๕๓๗ หลายคนที่มีอายุมากกว่า ๕0 ปีขึ้นไปคงจะพอได้เห็นและได้ยินข่าวทรงพระราชดำเนินไปยังประเทศเหล่านั้น แต่สำหรับเยาวชนรุ่นหลังอาจยังไม่เคยรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจในต่างประเทศของพระองค์

KBank_2

นวมินทรบรมนาถราชไมตรี

หนังสือเล่มนี้จะเป็นการประมวลพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกับผู้นำประเทศต่างๆ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้

ช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นช่วงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ควรบันทึกไว้เพื่อให้ปวงชน อนุชนชาวไทยได้ศึกษาหาความรู้และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ซึ่งไม่เพียงแต่หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีความพิเศษนอกเหนือจากเรื่องราวพระราชกรณีกิจ

KBank_3

เพราะในแต่บทที่กล่าวถึงพระราชกรณียกิจแต่ละประเทศ จะมี QR Code อยู่ในช่วงต้นของบทนั้นๆ สามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนเพื่อรับชมวิดีโอพร้อมเสียงประกอบในพระราชกรณียกิจการเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้ด้วย

KBank_4

ไม่ว่าจะเป็นการเยือนนครรัฐวาติกัน นครรัฐเพียงหนึ่งเดียวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินเจริญพระราชไมตรีกับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ ๒๓ ประมุขแห่งคริสตจักรและประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน โดยทรงได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากพระสันตะปาปาจอห์นที่ ๒๓

httpv://youtu.be/WO4vZA03z_A

หรือเช่นการเจริญพระราชไมตรีกับสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งประเทศญี่ปุ่น พร้อมสมเด็จพระจักรพรรดินีนางาโกะและมกุฎราชกุมารอากิฮิโต โดยการเจริญพระราชไมตรีครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีมายาวนานตั้งแต่อดีต แม้จะผ่านช่วงเวลาแห่งไฟสงครามโลกแต่ด้วยพระราชไมตรีความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นก็กลับมากระชับแนบแน่นอีกครั้ง เป็นผลให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

KBank

แม้แต่พระราชกรณียกิจเจริญพระราชไมตรีครั้งสุดท้ายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการเชื่อมโยง ๒ ประเทศด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ยังได้ทรงเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวลาวอีกด้วย

httpv://youtu.be/CfZjZB0K94s

เนื้อหาในหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” นอกจากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจในการเสด็จเจริญพระราชไมตรีแล้ว ยังกล่าวถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศนั้นๆ ตั้งแต่อดีต และยังรวมไปถึงโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน

KBank_5

เนื่องด้วยในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ ๕๙ ปีแห่งการเจริญพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนามเป็นประเทศแรกเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๒

ธนาคารกสิกรไทยโดย คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จึงได้จัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมราโชวาท ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจโดยจัดทำเป็น QR Code ตลอดจนเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญ จัดพิมพ์จำนวน ๑๕,๙๙๙ เล่ม ความหนา ๕๙๐ หน้า พร้อมด้วยคลิปวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจแทรกอยู่ในเนื้อหาหนังสือจำนวน ๔๑ ตอน ความยาวตอนละประมาณ ๒ นาที

หนังสือเทิดพระเกียรติ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” จะมอบให้เป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในประเทศ, ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ โดยไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด

สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านได้ที่ www.นวมินทรบรมนาถราชไมตรี.com หรือดาวน์โหลดอ่านฟรีในรูปแบบ e-Book จากแอปฯ Ookbee ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android


  • 777
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE