4 กลยุทธ์ใช้ Content Marketing เพิ่มยอดจองโรงแรม ในช่วงโลว์ซีซั่น

  • 339
  •  
  •  
  •  
  •  

ภาพประกอบ_สะสมยอดจองล่วงหน้า(2)-700

อย่างที่ทราบกันว่า ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซามากที่สุด ทั้งการจองโรงแรมที่พัก หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ผู้คนเริ่มบางตา ทว่า ข้อดีของการเที่ยวในช่วงนี้คือ เราจะได้เห็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมงัดกลยุทธ์เด็ดออกมาดึงดูดความสนใจลูกค้า ทั้งเรื่องราคา และการใช้คอนเทนต์การตลาด ล่าสุด วิทยาลัยดุสิตธานี เผยว่า ปีนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในไทย ต้องใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุด

เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แบรนด์ไม่สามารถทำการตลาดแบบดั้งเดิมได้ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์อาจไม่เพียงพอ แบรนด์จึงต้องนำเสนอคอนเท้นต์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายจริงๆ โดยเฉพาะในช่วงโลว์ซีซั่น การทำตลาดยิ่งต้องดุเดือดและแข่งขันกันสูง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และต่อยอดมาถึงการซื้อสินค้า/บริการ ทั้งสายการบิน โรงแรมที่พัก แพ็คเกจท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักของการตลาดแบบสร้างคอนเทนต์นั้น คือความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้ประกอบการต้องคิดหาการนำเสนอที่แปลกใหม่ และเป็นที่สนใจของผู้บริโภค เช่น การนำเสนอภาพเมนูอาหารจานเด็ดของที่พัก ที่มีการนำเสนอถึงวิธีการคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นและนำเสนอวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ผ่านอาหาร รวมไปถึงการนำเสนอห้องพักผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดต่างๆ จะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ต้องมีการบริหารจัดการกลยุทธ์ของที่พักในช่วงฤดูโลว์ซีซั่น โดยสามารถสรุปเป็น 4 ข้อ ดังนี้

1. จับเทรนด์ ตามกระแสโลกให้ทัน

ศึกษาแนวโน้มความนิยมของกลุ่มลูกค้า พิจารณาคู่แข่ง และจัดทำแผนกลยุทธ์ของตนเอง โดยพิจารณาถึงการแบ่งส่วนของตลาด (Segmentation) และการกำหนดเป้าหมาย (Targeting) ในช่วงของฤดูโลว์ซีซั่น รวมไปถึงการกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) เพื่อดึงศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ

2. เก็บข้อมูลสม่ำเสมอ

ทำการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ อาทิ การขาย อัตราการใช้วัตถุดิบ วัตถุดิบคงเหลือ รวมถึงข้อมูลจากกลุ่มลูกค้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ แผนการตลาดในช่วงโลว์ซีซั่นในปีถัดไป

3. จับมือกับธุรกิจท้องถิ่น

จัดโปรโมชั่นร่วมกับการท่องเที่ยว และธุรกิจต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อนำเสนอแพ็คเกจกิจกรรมที่น่าสนใจกว่าการขายที่พักเพียงอย่างเดียว เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร

4. สะสมยอดจองล่วงหน้า

วางแผนในการเก็บเกี่ยวยอดจองล่วงหน้าก่อนช่วงโลว์ซีซั่น โดยหากธุรกิจมีศักยภาพในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวปริมาณมาก อาจพิจารณาในการขายแบบกรุ๊ปทัวร์ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางเป็นกลุ่ม จัดงานจัดเลี้ยง รองรับการประชุมและสัมมนา ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ในช่วงฤดูโลว์ซีซั่น แต่การท่องเที่ยวประเทศไทยก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวระยะใกล้จากภูมิภาคเอเชีย อาทิ จีน อินเดีย และประเทศภายในสมาชิกอาเซียน ซึ่งยังทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักเข้าประเทศ โดยล่าสุดในปี 2559 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจไทยได้เป็นสัดส่วนถึง 17% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือคิดเป็นมูลค่า 2.51 ล้านล้านบาท เติบโตกว่าปีที่ผ่านมา 11% (ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)


  • 339
  •  
  •  
  •  
  •